A B C F G H J K L M N O P R S T U V
Dramatizované čítania s najlepšími herečkami a hercami Slovenska.

Peter Šimun

Počet diel: 1

Pavol Šimun

Pavol Šimun, herec Divadla Astorka, načítal audiopoviedku Dušana Šustera, ktorá získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2015, poviedku Alexandy Pavelkovej ocenenú v roku 2000 a víťaznú poviedku Rada Olosa z Poviedky 2001.
V projekte Zobrané poviedky Dušana Mitanu čítal Oázu s jabloňami - prvú poviedku, ktorú autor publikoval časopisecky.

Počet diel: 4

Anna Šišková

Počet diel: 1

Peter Sklár

***

***

Počet diel: 1

Richard Stanke

Richard Stanke Je členom súboru činohry Slovenského národného divadla .Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal dve krátke prózy, ktoré získali ocenenia v literárnej súťaži POVIEDKA a poviedku z debutovej knihy Dušana Mitanu.
Pripravujeme audioknihu z novely Dušana Mitanu Môj rodný cintorín.

Počet diel: 3

Alfréd Swan

Alfréd Swan načítal dve audiopoviedky, ktoré boli ocenené v literárnej súťaži Poviedka. Krátka próza Jána Masára "Scalea" zvíťazila v roku 2009 a poviedka Juraja Štubnera "Veď ma" získala 2. miesto v roku 2011.

Počet diel: 2