A B C F G H J K L M N O P R Š T U V
Dramatizované čítania zo súčasnej slovenskej literatúry s najlepšími herečkami a hercami Slovenska.

Barbora Andrešičová

Barbora Andrešičová získala ocenenie Dosky v kategórii “najlepší ženský herecký výkon” v sezone 2018. Je členkou Divadla Andreja Bagara v Nitre, hrala aj v Slovenskom národnom divadle, Divadle DPM a iných súboroch.

Foto © Peter Frolo

Počet diel: 1

Sarah Arató

Sarah Arató načítala poviedku Barbory Hrínovej Naša, ktorá získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2017.

Počet diel: 1

Richard Autner

Boris Lilov získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2005 za krátku prózu "Nápadník". Audiopoviedku v roku 2019 načítal Richard Autner.

Počet diel: 1

Alexander Bárta

Alexander Bárta stvárnil hlavnú úlohu vo filme BABIE LETO (2013, r. Gejza Dezorz) na námety rovnomennej poviedky, ktorá získala ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2001. Jej autor Agda Bavi Pain je najoceňovanejším autorom literárnej súťaže Poviedka, vo finále bol päťkrát.

Poviedku Babie leto načítal Alexander Bárta.

V audiopoviedke Zuzy Ferenczovej NÁHODNÝ TELEFONÁT... spoluúčinkoval s Henrietou Mičkovicovou.

Počet diel: 2

Přemysl Boublík

Přemysl Boublík (*1982) študoval konzervatórium v Košiciach a verectvo na VŠMU v Bratislave. Hral v divadlách Meteorit, Arteatro, Štúdio 12, Slovenskom národnom divadle a Novej scéne. Účinkoval aj vo viacerých seriáloch (Dobrá čtvrt, Mesto tieňov, Ordinácia v ružovej záhrade, Kriminálka Anděl, Rodinné prípady, Búrlivé víno, Tajné životy, Temný kraj, Susedia, Sestričky, Hotel ai.).
Pre seriál audiopoviedok z literárnej súťaže Poviedka načítal dva víťazné texty - Labutiu baladu z roku 2012 od Petra Balka a Poviedku o psoch z roku 2017, ktorú napísal Jakub Zaťovič.

Počet diel: 2

Ľubo Bukový

Ľubo Bukový (*1984) je divadelný, filmový a televízny herec.

Pre Audiopoviedky.sk načítal dva ocenené texty z literárnej súťaže Poviedka.

Počet diel: 2

Dušan Cinkota

S krátkou prózou Špagáti uspel Fero Vašš v literárnej súťaži Poviedka 2012. V roku 2020 ju načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 1

Michaela Čobejová

Eva Ryšavá uspela v literárnej súťaži Poviedka dvakrát - poviedkou Pod hladinou v roku 2016 a Nutkanie v roku 2017. Obe prémiou ocenené texty načítala Michaela Čobejová.

Počet diel: 2

Boris Farkaš

***

***

Počet diel: 1

Michaela Fech

Herečka Divadla Stoka a DPM Michaela Fech v roku 2020 načítala pre projekt Audiopoviedky.sk krátku poviedku Petry Števonkovej Marka, ktorá získala prémiu v súťaži Poviedka 2018 a krátku prózu Kvety Fajčíkovej Posledná bosorka, ktorá bola ocenená v roku 2000.

Počet diel: 2

Lenka Fecková

Lenka Fecková hrá v Slovenskom národnom divadle, Divadle Astorka Korzo '90 a na Novej scéne. Pre projekt Audiopoviedky.sk nahrala krátku prôzu Zuzany Šmatlákovej "Tiger" a poviedku Dominiky Madro Spolubývajúci.

Počet diel: 2

Šimon Ferstl

Básnik a prozaik Peter Šulej získal ocenenie v piatom ročníku literárnej súťaže Poviedka 2001 s krátkou sci-fi prózou Das Modul, ktorú v roku 2020 načítal Šimon Ferstl.

Počet diel: 2

Daniel Fischer

Daniel Fischer je členom hereckého súboru SND. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal víťaznú Poviedku 1999 od Rada Olosa "Leopoldov a späť".

Počet diel: 2

Marián Geišberg

S Mariánom Geišbergom sme vlani nahrali v rámci projektu Čau o piatej poviedku Máriusa Kopcsaya Načo sú nám Bimbongy v štúdiu Lososound.

Bola to jeho posledná nahrávka v živote.

Česť jeho pamiatke!

Počet diel: 1

Zuzana Golianová

Zuzana Golianová načítala poviedku Júlie Oreskej "Byt v centre", za ktorú získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2017.

Počet diel: 1

Ady Hajdu

Ady Hajdu je herec Divadla Astorka. Pre Audiopoviedky.sk nahral tri texty - titulnú poviedku debutovej knihy Dušana Mitanu "Psie dni" a dva texty, ktoré získali ocenenia v literárnej súťaži POVIEDKA - veselý od Dezidera Kamhala a smutný od Ľubomíra Fotlána.

Počet diel: 3

Viktor Horján

***

***

Počet diel: 1

Emil Horváth

***

***

Počet diel: 1

Fany Horváthová

Počet diel: 1

Samo Hošek

Počet diel: 1

Juraj Hrčka

Balla (*1967) s krátkou prózou "Koniec leta. Deratizácia" zvíťazil v druhom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1997 a v roku 2004 získal prémiu za text Rodina. Obe audio-poviedky načítal Juraj Hrčka.

Počet diel: 2

Martin Hronský

Martin Hronský hral v SND, Divadle Aréna, Gunagu a televíznych filmoch a seriáloch.

Načítal audiopoviedku Miry Pjontek, ktorá za poviedku Rozptylová lúka získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2014.

Počet diel: 1

Lucia Hurajová

Lucia Hurajová nahrala dramatizované čítanie dvoch textov, ktoré boli ocenené v literárnej súťaži Poviedka od Petry Stračiakovej a Olivera Bakoša.

Počet diel: 2

Róbert Jakab

Róbert Jakab je herec Divadla Astorka. Pre projekt Audiopoviedky načítal poviedku Martina Tvrdého Veľký Dodo a jednu z poviedok Dušana Mitanu z knihy Psie dni.

Počet diel: 2

Anna Jakab Rakovská

Anna Jakab Rakovská je členkou súboru Divadla Astorka Korzo ´90 v Bratislave.

Pre Audiopoviedky.sk načítala dva texty, ktoré získali ocenenie v literárnej súťaži Poviedka.

Počet diel: 3

Dušan Jamrich

***

***

Počet diel: 1

Csongor Kassai

Počet diel: 1

Juraj Kemka

Juraj Kemka je členom Divadla Astorka Korzo ´90.

V roku 2019 načítal audiopoviedku Máriusa Kopcsaya v roku 2020 poviedku Jána Babaríka a Dušana Mitanu.

Počet diel: 3

Laco Kerata

Počet diel: 1

Milan Kňažko

Václav Kostelanski zvíťazil v roku 2010 s poviedkou Oleg má chuť zabiť v literárnej súťaži Poviedka.

Audiopoviedku načítal Milan Kňažko.

Počet diel: 1

Zuzana Konečná

***Foto (c) Erika Litváková

Počet diel: 1

Edita Koprivčević Borsová

Edita Koprivčević Borsová v roku 2020 načítala prémiou ocenený text Gabriely Alexovej z roku 2007.

Počet diel: 1

Ľuboš Kostelný

Ľuboš Kostelný načítal audiopoviedku Michala Šveca, ktorá získala ocenenie v literárnej súťaži Poviedka v roku 1997.

Počet diel: 2

Broňa Kováčiková

Broňa Kováčiková je členkou súboru Divadla Astorka Korzo´90. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala krátku prózu Zory Jaurovej z roku 1997 a poviedku Vandy Rozenbergovej z roku 2005.

Foto (c) Kristína Dutková, 2020

Počet diel: 2

František Kovár

František Kovár je členom Slovenského národného divadla a pre projekt Audiopoviedky.sk načítal poviedky Dušana Mitanu, Dominiky Moravčíkovej a Daniely Kapitáňovej.

Počet diel: 3

Milo Kráľ

Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal tri poviedky - dve prémiou ocenené práce z literárnej súťaže Poviedka od Ivany Csalovej a Martiny Bolekovej - a legendárny text Dušana Mitanu V električke, ktorá bola prvýkrát publikovaná v autorovom debute Psie dni v roku 1970.

Počet diel: 3

Martin Križan

***

***

Počet diel: 1

Zuzana Kronerová

Zuzana Kronerová účinkuje v divadelných predstaveniach na Slovensku a v Čechách aj v množstve filmov. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala tri krátke prózy, ktoré získali prémie v literárnej súťaži Poviedka: Visutá hrazda (2008, Zuzana Šmatláková), Viera a pytón (2017, Katarína Varsiková) a Pavlove rajčiny (2019, Michaela Macejková) a poviedku Jastrab z debutovej zbierky Dušana Mitanu Psie dni.

Počet diel: 4

Jana Kvantiková

Jana Kvantiková je divadelná herečka (Nová scéna), účinkovala aj vo filmoch (Šarlatán, Fašiangy) a televízii (Slovania, Inšpektor Max).
Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala poviedku Dominiky Madro Svätyňa, ktorá sa neskôr autorke stala námetom na román Svätyne.

Počet diel: 1

Matej Landl

Matej Landl pre projekt Audiopoviedky.sk načítal dve krátke prózy, ktoré boli ocenené v literárnej súťaži Poviedka - Radka Komžíková: Rodostrom (prémia v roku 2016) a Jakub Spevák: Trombus (prémia 2019).

Počet diel: 2

Lenka Libjaková

Nicol Hochholczerová získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2019. Audiopoviedku Soul kitchen v tom istom roku načítala Lenka Libjaková.
V roku 2020 načítala prémiou ocenenú poviedku Dominiky Moravčíkovej Kríženie hliny z roku 2018.

Počet diel: 3

Kamila Magálová

Peter Pavlac získal prémiu v terárnej súťaži Poviedka 1996 s prózou Stručná správa o neobyčajnom prípade Alžbety CH.

Číta Kamila Magálová

Počet diel: 1

Zuzana Mauréry

Zuzana Mauréry je slovenská filmová, televízna i divadelná herečka a speváčka muzikálového žánru. Päťnásobná kandidátka na národné filmové ceny i dvojnásobná laureátka Slnka v sieti v hlavnej ženskej hereckej kategórii.

Pre Audiopoviedky načítala dva texty, ktoré získali ocenenie v literárnej súťaži Poviedka.

Počet diel: 2

Martin Meľo

V prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka uspel v roku 1996 aj Jozef Špaček. Jakub Spevák získal prémiu POVIEDKA 2019.Audiopoviedky načítal Martin Meľo.

Počet diel: 2

Henrieta Mičkovicová

Divadelná a televízna herečka Henrieta Mičkovicová načítala pre Audiopoviedky.sk tri krátke prózy, ktoré získali ocenenie v literárnej súťaži Poviedka - od Zuzy Ferenczovej (druhý hlas Alexander Bárta) a dve od Zuzany Šmatlákovej.

Počet diel: 3

Ján Mistrík

***

***

Počet diel: 1

Eva Moresová

***

***

Počet diel: 1

Braňo Mosný

***

***

Počet diel: 1

Dado Nagy

Dado Nagy vyštudoval FFUK v Bratislave - odbor angličtina a ruština. Pracoval ako redaktor a moderátor Literárnej revue v Rádiu Twist. Autorsky a moderátorsky sa podieľal na literárnych reláciách v STV (Litera, Silná káva, Literárne oko) a v súčasnosti má reláciu o knihách v Slovenskom rozhlase. Ako herec účinkoval v Divadle GUnaGU (Genius Loci, Celkom iný beat). Moderoval viac ako tritisíc besied o knihách.
Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal krátke prózy Petra Krištúfka, Maroša Bafiu a Igora Hochela.

Počet diel: 3

Jana Oľhová

Počet diel: 1

Juliána Oľhová

Počet diel: 1

Bibiana Ondrejková

***

***

Počet diel: 1

Táňa Pauhofová

Táňa Pauhofová je členkou súboru Slovenského národného divadla a účinkovala aj v mnohých filmoch a seriáloch. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala poviedku Václava Pankovčína.

Počet diel: 1

Tomáš Pokorný

Martin Longa získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka v rokoch 2014 a 2019. Novší text "Paulína Milerová, o ktorej sme snívali" načítal Tomáš Pokorný.

Počet diel: 1

Petra Polnišová

Počet diel: 1

Monika Potokárová

Monika Potokárová pre projekt Audiopoviedky.sk nahrala v roku 2019 dva texty, ktoré získali ocenenia v literárnej súťaži Poviedka.

Počet diel: 2

Andrej Remeník

Andrej Remeník načítal tri poviedky, ktoré získali prémiu v Literárnej súťaži Poviedka od Karlosa Kolbasa, Petra Getlíka a Ruda Líčištvára.

Počet diel: 3

Robert Roth

Robert Roth je herec Slovenského národného divadla. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal novelu Dušana Mitanu Patagónia, dve poviedky Petra Pišťanka a krátku prózu Silvestra Lavríka.

Počet diel: 4

Peter Šimun

Počet diel: 1

Pavol Šimun

Pavol Šimun, herec Divadla Astorka, načítal audiopoviedku Dušana Šustera, ktorá získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2015, poviedku Alexandy Pavelkovej ocenenú v roku 2000 a víťaznú poviedku Rada Olosa z Poviedky 2001.
V projekte Zobrané poviedky Dušana Mitanu čítal Oázu s jabloňami - prvú poviedku, ktorú autor publikoval časopisecky.

Počet diel: 4

Anna Šišková

Počet diel: 1

Peter Sklár

***

***

Počet diel: 1

Richard Stanke

Richard Stanke Je členom súboru činohry Slovenského národného divadla .Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal dve krátke prózy, ktoré získali ocenenia v literárnej súťaži POVIEDKA a poviedku z debutovej knihy Dušana Mitanu.
Pripravujeme audioknihu z novely Dušana Mitanu Môj rodný cintorín.

Počet diel: 3

Alfréd Swan

Alfréd Swan načítal dve audiopoviedky, ktoré boli ocenené v literárnej súťaži Poviedka. Krátka próza Jána Masára "Scalea" zvíťazila v roku 2009 a poviedka Juraja Štubnera "Veď ma" získala 2. miesto v roku 2011.

Počet diel: 2

Peter Tilajčík

Herec Divadla Stoka a DPM Peter Tilajčík načítal pre projekt Audiopoviedky víťazný text Richarda Pupalu z Poviedky 2007 a prémiou ocenenú poviedku Máriusa Kopcsaya z roku 1997.

Počet diel: 2

Szidi Tobias

Členka divadelného súboru Astorka-Korzo ´90 Szidi Tobias pre seriál Best of Poviedka načítala krátku prózu Márie Modrovich DOM, ktorá ziskala prémiu v tejto súťaži v roku 2010.

Počet diel: 1

Kristína Tormová

Kristína Tormová pre projekt Audiopoviedky.sk načítala krátku prózu svetlany Žuchovej a epigramy Tomáša Uleja.

Počet diel: 1

Jakub Ursiny

Jakub Ursiny (*1977) je hudobný skladateľ, klavirista a spevák, účinkoval vo viacerých skupinách (Provisorium, Teatro fatal) a s Dorotou Nvotovou koncertoval s muzikálom Peter a Lucia. Hral vo filmoch Orbis pictus a Všetko čo mám rád.

V projekte Čau o piatej načítal psychedelickú poviedku básnika Michala Habaja.

Počet diel: 1

Emília Vášáryová

Emília Vášáryová je členkou umeleckého súboru Slovenského národného divadla.

Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala krátku prózu Pavla Rankova, ktorá získala ocenenie v Poviedke 2001.

Počet diel: 1