_ A B C D F G H J K L M N O P R S T U V W Z
Predstavujeme tvorbu súčasných slovenských autorov a autoriek

_Audiopodcasty

Súčasná slovenská literatúra - vypočujte si rozhovory so spisovateľmi, narátormi a spoluracovníkmi projektu Audiooviedky.sk a započúvajte sa do dramatizovaných čítaní z diel.zo súčasnej slovenskej literatúry

Počet diel: 11

Agda Bavi Pain

Agda Bavi Pain je najoceňovanejším autorom literárnej súťaže Poviedka, vo finále bol päťkrát. Za svoj prozaický debut "Koniec sveta" (2006) získal Veľkú medzinárodnú literárnu cenu Bank Austria Literaris vo Viedni a román vyšiel aj v nemčine. Podľa námetu z tejto knihy bol natočený slovenský film "Babie leto" (2013, réžia Gejza Dezorz) s Alexandrom Bártom v hlavnej úlohe. Agda Bavi Pain vydal aj dve zbierky poviedok "More. Love. Čajky." a "Východ z raja") a štyri básnické knihy. Dokončuje román Ako som skončil so šoubiznisom.

Pripravujeme cyklus dramatizovaných čítaní z poviedok autora,

Počet diel: 8

Gabriela Alexová

Prozaička a dramatička Gabriela Alexová dostala ocenenie v súťaži Poviedka 2007 za text Bodka za letom. Audiopoviedku v roku 2020 načítala Edita Kopričević Borsová.

Počet diel: 1

Peter Ankou

Peter Ankou (1975) zvíťazil v 10. ročníku súťaže Poviedka 2006 s textom Tri Martolod (Bretónska balada).

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Martin Križan.

Počet diel: 1

Ján Babarík

Ján Babarík získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2009. Audiopoviedku načítal Juraj Kemka.

Počet diel: 1

Maroš Bafia

Maroš Bafia získal prémiu za prózu Ďakujem za svinské oči v literárnej súťaži POVIEDKA 2019. Audiopoviedku načítal Dado Nagy.

Počet diel: 1

Oliver Bakoš

Oliver Bakoš (nar. 29. decembra 1953 ) získal v literárnej súťaži Poviedka prémiu v roku 1999 za svoju krátku prózu Nanebovstúpenie marxistky Béžovej.

Audio-poviedku v roku 2018 načítala Lucia Hurajová.

Počet diel: 1

Peter Balko

Peter Balko (* 16. 9. 1988 Lučenec) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka 2012 s textom Labutia balada, ktorý sa stal námetom pre román Vtedy v Lošonci.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Přemysl Boublík.

Počet diel: 1

Balla

Balla zvíťazil s krátkou prózou "Koniec leta. Deratizácia" v druhom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1997 a v roku 2004 získal prémiu za text Rodina. Obe audio-poviedky načítal Juraj Hrčka.
Pripravujeme na pokračovanie výber z poviedkovej tvorby BEST OF BALLA v interpretácii mnohých herečiek a hercov.

Počet diel: 15

Tímea Beck

Tímea Beck (1993) získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka dvakrát – v roku 2020 za krátku prózu "Dve letá s Ištim" (audiopoviedku načítala Broňa Kováčiková) a v roku 2021 za poviedku Guti (načítala Kristína Tormová).

Počet diel: 3

Zuzana Gréta Belková

Zuzana Gréta Belková (*1978) získala ocenenie v literárnej súťaži Poviedka dvakrát. V roku 2000 s krátkou prózou Vraždy na objednávku. Audiopoviedku číta Ľubo Bukový.

Počet diel: 1

Matúš Benkovič

Do aktuálneho ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2020 sa prihlásilo 302 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 9 ocenených, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Vrbina získal Matúš Benkovič, audiopoviedku načítal Stano Staško.

Počet diel: 2

Martina Boleková

Martina Boleková získala ocenenia v literárnej súťaži Poviedka aj Básne. Krátka próza Ruky získala prémiu v roku 2009 a pre projekt Audiopovierdky.sk ju načítal Milo Kráľ.

Počet diel: 1

Agáta Brozová

Agáta Brozová sa ako 18-ročná stala finalistkou a získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 2018. Audiopoviedku "Cez prsty" načítala Fany Horváthová.

Počet diel: 1

Ivana Csalová

Ivana Csalová získala prémiu za prózu Anatómia zvuku v literárnej súťaži POVIEDKA 2019. Audiopoviedku načítal Milo Kráľ.

Počet diel: 1

Daša Čejková

Daša Čejková (*1966) ziskala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2003 za text Jativ amod.

Audio-poviedku v roku 2019 načítala Bibiana Ondrejková.

Počet diel: 1

Ivana Dobrakovová

Ivana Dobrakovová (*1982) získala v literárnej súťaži Poviedka prvé miesto v roku 2008 s poviedkou Žiť s Petrom (číta Monika Potokárová) a ocenenie získala aj v roku 2016 s poviedkou Šváby (číta Zuzana Mauréry).

Počet diel: 2

Šimon Drgoňa

Do aktuálneho ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2020 sa prihlásilo 302 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 9 ocenených, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Mohol by som byť taký ako vy získal Šimon Drgoňa, audiopoviedku načítal Tomáš Vravník.

Počet diel: 2

Terézia Fabianová

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Nedeľný obed získala Terézia Fabianová (1993), audiopoviedku načítala Mirka Frankovská.

Počet diel: 1

Kveta Fajčíková

Kveta Fajčíková získala v doku 2000 ocenenie v literárnej súťaži Poviedka s krátkou prózou Posledná bosorka. V roku 2020 ju načítala Michaela Fech.

Počet diel: 1

Zuza Ferenczová

Zuza Ferenczová (*1977) vyštudovala divadelú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Spolu s Antonom Medowitsom je autorkou divadelných hier Rečičky a Solitaire.sk, ďalej napísala hry Babyboom a Problém / Vyskočiť z kože.

V literárnej súťaži Poviedka získala druhé miesto v roku 2005 za text "Náhodný telefonát o druhej po polnoci vo vzťahu Karola a Zuzy", ktorý ako audio-poviedku načítali Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta.

Počet diel: 1

Mária Figurová

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Rok života vločky získala Mária Figurová (1989), audiopoviedku načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 1

Kornel Földvári

Kornel Földvári (1932 – 2015) bol významný literárny kritik a teoretik humoru. Písal aj krátke prózy, ktoré nazýval "Príbehy z naftalínu". Pripravujeme seriál jeho krátkych próz, humoresiek a literárnych miniatúr, ktoré vyšli v 7. zväzku jeho súborného diela HUMORESKY.

Počet diel: 8

Ľubomír Foltán

Ľubomír Foltán (*1948) uspel s poviedkou Taký pekný deň v literárnej súťaži Poviedka 2001. Audiopoviedku načítal Ady Hajdu.

Počet diel: 1

Peter Getlík

Peter Getlík získal prémiu Poviedka 2019 za text Nelipnú. Audiopoviedku načítal Andrej Remeník.

Počet diel: 1

Ivana Gibová

Počet diel: 1

Jozef Girovský

Jozef Girovský (*1967) získal s krátkou prózou Zmok hlavnú cenu v literárnej súťaži Poviedka 2003.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Ján Mistrík.

Počet diel: 1

Marek Grajciar

Marek Grajciar (*1983) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka 2013 s poviedkou Nevyhnutnosť možnosti (načítal Samo Hošek) a v roku 2022 získal prémiu za krátku prózu Prasa nad priepasťou (načítal Matej Landl).

Počet diel: 2

Michal Habaj

Michal Habaj (*1974) bol trikrát ocenenený v literárnej súťaži Poviedka. Za psychedelickú prózu Bratislavská schíza získal v roku 2001 prémiu.

Audio-poviedku načítal v roku 2019 Jakub Ursiny.

Počet diel: 1

Dorota Hinštová

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Otec z mäsa a rodina z kostí získala Dorota Hinštová (2002), audiopoviedku načítal Ľubo Bukový..

Počet diel: 1

Peter Hoferica

Peter Hoferica (1997) zvíťazil v 24. ročníku literárnej súťaže POVIEDKA 2020 s krátkou prózou O nich (audiopoviedku načítal Robert Roth) a o dva roky neskôr získal prémiu za poviedku Úzkosť lesnej zveri (načítal Juraj Kemka).

Počet diel: 3

Braňo Hochel

***

Braňo Hochel (22. 6. 1951 - 11. 4. 2015) zvíťazil v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 s poviedkou Záhradník.
Audio-poviedku v roku 2018 načítal Richard Stanke.

Počet diel: 1

Igor Hochel

Básnik a literárny kritik Igor Hochel (*1953) uspel aj so svojím prozaickým textom v 1. ročníku literárnej súťaže Poviedka v roku 1996. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Dado Nagy.

Počet diel: 1

Nicol Hochholczerová

Nicol Hochholczerová (1999) pochádza z Rimavskej Soboty, je absolventkou katedry grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde aj aktuálne pôsobí na magisterskom štúdiu. Novela „Táto izba sa nedá zjesť“ je jej knižným debutom, za ktorý bola nominovaná na cenu Anasoft Litera medzi 5 najlepších kníh Slovenska. Jej kniha už vyšla po česky, maďarsky, srbsky, poľsky, bulharsky a ukrajinsky, pracuje sa na prekladoch do nemčiny, macedónčiny a angličtiny. Celovečerný film pripravuje mladá režisérka Barbora Berezňáková. Doteraz boli uvedené tri dramatizácie tohto diela – v Mestskom divadle Žilina, v českom Divadle Kam jdeš? a divadelná hra študentov herectva VŠMU v Bratislave. Autorka za svoju tvorbu získala Cenu Nadácie Tatra Banky pre umenie v kategórii Mladý tvorca.
Nicol Hochholczerová získala dvakrát prémiu v literárnej súťaži Poviedka – v rokoch 2016 (Živá voda) a 2019 (Soul Kitchen). Knihu Táto izba sa nedá zjesť vydala v roku 2021. Všetky tri diela pre projekt Audiopoviedky.sk načítala Lenka Libjaková.

Počet diel: 3

Karol D. Horváth

Karol D. Horváth (*1961) získal v literárnej súťaži Poviedka 2004 najvyššie ocenenie za krátku prózu Absolútny sluch. Audio-poviedku načítal Dušan Jamrich. Na základe úspechu tejto poviedky debutoval knižne a v priebehu troch rokov vydal tri knihy, Všetkých 33 poviedok vyšli v roku 2021 pod názvom 33x Karol D. Horváth.
Pripravujeme na pokračovanie seriál najlepších audiopoviedok z jeho tvorby.

Počet diel: 6

Tomáš Horváth

Tomáš Horváth (*1971) získal prvom ročníku súťaže Poviedka 1996 prémiu za text GAHJHEKJEKLDKLE.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Emil Horváth.

Počet diel: 1

Barbora Hrínová

Barbora Hrínová získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka trikrát. Ocenenú poviedku z roku 2017 načítala Sarah Arató.

Počet diel: 1

Michal Hvorecký

Vôbec prvá publikovaná poviedka Michala Hvoreckého - získala prémiu v prvom ročníku súťaže POVIEDKA 1996 - má názov "Slizký mäsožravý mutant zo zamorenej planéty B2.44M, ktorý sa rýchlosťou svetla rúti na citadelu Vládcu hviezd a chce ju zničiť laserkinetickým delom" a môžete si ju vypočuť v interpretácii Richarda Stankeho.

Počet diel: 1

Vlado Janček

Vlado Janček (1974) bol v literárnej súťaži Poviedka ocenený v rokoch 1997 (Kocúrí dych) a 2000 (Gürtler). Audiopoviedku načítal Stano Staško.

Počet diel: 1

Zora Jaurová

Zora Jaurová získala ocenenie za poviedku "Len tak letmo okolo..." v druhom ročníku literárnej súťaže Poviedka v roku 1997. Audiopoviedku v roku 2020 načítala Broňa Kováčiková.

Počet diel: 1

Jana Juráňová

Jana Juráňová (*1957) získala Cenu poroty v literárnej súťaži Poviedka 1999 za text Malá nočná príhoda.

Audio-poviedku v roku 2018 načítala Anna Jakab Rakovská.

Počet diel: 1

Dezider Kamhal

Dezider Kamhal (*1957) je dvojnásobným finalistom literárnej súťaže Poviedka (1997, 2000).

Poviedku Posedenie so spisovateľom (1997) nahral herec Divadla Astorka Ady Hajdu.

Počet diel: 1

Daniela Kapitáňová

Daniela Kapitáňová (30. 7. 1956) získala cenu poroty v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 s poviedkou 1920 - 1996.
Audio-poviedku načítal František Kovár.

Počet diel: 1

Peter Karpinský

Peter Karpinský (*1971) získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2003 za krátku prózu Keď pôjdem cez údolie. Audiopoviedku načítala Monika Potokárová.

Počet diel: 1

Martin Kasarda

Martin Kasarda v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 získal ocenenie za krátku prózu Gril. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Šimon Ferstl.

Počet diel: 1

Zuska Kepplová

Zuska Kepplová (*1982) zvíťazila v literárnej súťaži Poviedka v roku 2005 s Baladičkou o víkende (audio-poviedku načítal Viktor Horján).
V roku 2011 debutovala knihou „Buchty švabachom“ ktorú tvoria dve novely: „Môžeš sa nebáť“ a „Trianon – Delta“ (načítala Jana Kovalčiková) v ktorej sú vykreslené príbehy novodobých nomádov – mladých ľudí z rôznych kútov sveta, ktorí síce pociťujú nostalgiu, no tá nie je viazaná na konkrétne miesto, ale na isté duševné rozpoloženie.

Počet diel: 3

Laco Kerata

Laco Kerata je autorom troch zbierok: poviedok: Mám sa, Malé domov a Na okraji mojej hory a troch románov: Zlý herec, Ešte som tu a zostanem a Suché roky. Vydal aj dve zbierky poézie: Hriešny spánok a Prišiel som, videl som a tri zbierky dramatických textov: Rádiové hry, Večera nad mestom a Dobro. Pripravujeme seriál dramatizovaných čítaní poviedok Laca Keratu v interpretácii viacerých hercov a herečiek.

Počet diel: 45

Anna Kiliánová

Anna Kiliánová (*1981) získala za text Slivka ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2009.

Audio-poviedku v roku 2019 načítala Zuzana Konečná.

Počet diel: 1

Karin Kissová

Karin Kissová získala prémiu v súťaži Poviedka 2023 s krátkou prózou Nasledovať stopy holubov.

Narodila sa v novembri 1999. Extrovertný introvert. Občas je o krok vpred a občas aj o dva kroky vzad. Aktuálne študuje scenáristiku a dramaturgiu v poslednom magisterskom ročníku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venuje sa písaniu scenárov, podcastov a recenzií v oblasti filmu. Nedávno zabŕdla do réžie a zistila, že ju to vlastne baví tiež. Nájsť ju môžete aj v rodnom meste v Košiciach, ta ale v dave vysokých ľudí sa na to hľadanie radšej vykašlite! Jej obľúbená farba je žltá.

Počet diel: 1

Karlos Kolbas

Karlos Kolbas (*1981) získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka trikrát. Poviedku Fall Street z roku 2016 pre projekt Audiopoviedky.sk načítal Pavol Šimun, poviedku Oceľová kolíska z roku 2018 Andrej Remeník a najnovšiu z roku 2020 s názvom Gazda číta Ľubo Bukový.

Knižne debutoval v roku 2020 zbierkou poviedok VŠETKO ALEBO ZNIČ, ktorej súčasťou sú aj prvé dve nahrávky:

Počet diel: 3

Gérard Kolomage

Gérard Kolomage získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 1999 za svoju krátku prózu Fatálna blamáge.
Audio-poviedku v roku 2018 načítal Boris Farkaš.

Počet diel: 1

Monika Kompaníková

Monika KOMPANÍKOVÁ sa narodila 1. septembra 1979 v Považskej Bystrici. Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení grafiku (1998 – 2002) a maľbu (2002 – 2004). V súčasnosti je v slobodnom povolaní. Prvé poviedky publikovala v literárnych časopisoch a zborníkoch. Je dvojnásobnou finalistkou literárnej súťaže Poviedka (2001 prémia, 2003 druhá cena). V roku 2004 bola členkou poroty Poviedka 2004. V rokoch 2003 a 2004 sa zúčastnila na početných verejných prezentáciách a čítaniach zo svojej poviedkovej tvorby (100 kníh Tatra banky, Literárne pódium – Pohoda Trenčín, Café Domenico, Bratislava, Café Kút Bratislava, Literárne revy DN – kníhkupectvo Pištek Knihy, Bratislava). Debutovala knihou krátkych próz s názvom Miesto pre samotu, za ktorú získala Cenu Ivana Kraska. V roku 2006 jej vyšla novela Biele miesta, nominovaná na cenu Anasoft litera 2007. Poviedky M. Kompaníkovej boli preložené a publikované v antológiách a časopisecky v Nemecku, Poľsku, Srbsku, Bulharsku, Rakúsku, Maďarsku, Čechách a v Chorvátsku. V roku 2008 získala cenu Nadácie Tatra banky pre mladých tvorcov. Venuje sa rôznym aktivitám spoločenského a sociálneho zamerania, externe spolupracuje s Centrom pre filantropiu, Komunitnou nadáciou Bratislava a Inštitútom pre verejné otázky. Žije v Pezinku, má dvoch synov.

(Zdroj: Literárne informačné centrum, https://www.litcentrum.sk/autor/monika-kompanikova)

Počet diel: 2

Radka Komžíková

Radka Komžíková Mikšíková (*1994) ziskala prémiu v literárnej súťaži Poviedka dvakrát - v roku 2015 s poviedkou Pomaranče (načítala Simona Kollárová) a v roku 2016 uspela poviedka Rodostrom (načítal Matej Landl).

Počet diel: 2

Márius Kopcsay

Narodil 21. apríla 1968 v Modre. Trikrát bol ocenený v literárnej súťaži POVIEDKA (1996, 1997 a 2000). Cenu Ivana Kraska za najlepší debut v roku 1998 získal za svoju prvú zbierku krátkych próz Kritický deň. Vydal zbierky poviedok Stratené roky (2004), Zbytočný život (2006), Veselé príhody z prázdnin (2011), novely Medvedia skala (2009), Jednouholník (2014) a romány Domov (2005 ), Mystifikátor (2008), Asvabaždénie (2015) a Stena (2018). Za svoje knihy bol päťkrát nominovaný na cenu Anasoft litera (2005, 2006, 2008, 2009 a 2014).

Počet diel: 3

Václav Kostelanski

Václav Kostelanski zvíťazil v súťaži Poviedka 2010 s krátkou prózou Oleg má chuť zabiť - číta Milan Kňažko.

Počet diel: 1

Uršuľa Kovalyk

Uršuľa Kovalyk (1969) získala s poviedkou Hry s bratrancom prémiu v roku 2001.

Audio-poviedku v roku 2018 načítala Eva Moresová.

Počet diel: 1

Daša Krištofovičová

Daša Krištofovičová (*1988) bola ocenená v literárnej súťaži Poviedka trikrát – v 2013 za krátku prózu s názvom Gejza (audiopoviedku načítala Anna Jakab Rakovská), v roku 2020 za poviedku Veľká kniha debilov (číta Simona Kollárová) a v roku 2021 za poviedku Ježiši, Krista! (vypočujte si ju v podaní Petry Vajdovej).

Počet diel: 4

Peter Krištúfek

Peter Krištúfek (1973-2018) pískal prémiu v literárnej súťaži Poviedka trikrát. V roku 2004 s textom Embryo.
Audio-poviedku v roku 2018 načítal Dado Nagy.

Počet diel: 1

Miroslava Kuľková

Miroslava Kuľková (1992) získala v literárnej súťaži Poviedka v roku 2021 tretie miesto za krátku prózu "Vrany Sarajeva". Audiopoviedku načítala Jana Kovalčiková.

Počet diel: 1

Pavol Kuspan

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku R 611 získal Pavol Kuspan (1980), audiopoviedku načítal Juraj Hrčka.

Počet diel: 1

Miriam Landae

Miriam Landae získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 2006. V roku 2020 ju pre Audiopoviedky.sk načítala Anna Jakab Rakovská.

Počet diel: 1

Silvester Lavrík

Prozaik, dramatik a publicista Silvester Lavrík získal prémiu za poviedku Šólet v literárnej súťaži Poviedka 2003. V roku 2020 ju pre projekt Audiopoviedky.sk načítal Robert Roth. A jeho knihu Villa Lola si môžete vypočuť v podaní Ingrid Timkovej.

Počet diel: 2

Kristián Lazarčík

Kristián Lazarčík (1999) zvíťazil v 26. ročníku súťaže Poviedka a prémiu získal o rok skôr. Obe audiopoviedky načítala Lucia Hurajová.

Počet diel: 2

Kristína Lenart

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Stratigrafia jednorožca získala Kristína Lenart (1986), audiopoviedku načítala Kristína Tormová.

Počet diel: 1

Rudo Líčištvár

Rudo Líčistvár získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2001 za satirickú krátku prózu Zločin a trest. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Andrej Remeník.
Vhodné iba pre dospelých - poviedka obsahuje neskušné slová a ľudí.

Počet diel: 1

Boris Lilov

Boris Lilov získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2005 za krátku prózu "Nápadník". Audiopoviedku v roku 2019 načítal Richard Autner.

Počet diel: 1

Rado Lipták

Radoslav Lipták (*1974) získal s poviedkou Papua Nová Guinea jednu zo štyroch hlavných prémií v literárnej súťaži Poviedka 2000.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Ľubomír Bukový.

Počet diel: 1

Martin Longa

Martin Longa získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka v rokoch 2014 a 2019. Novší text "Paulína Milerová, o ktorej sme snívali" načítal Tomáš Pokorný.

Počet diel: 1

Michaela Macejková

Michaela Macejková (1995) získala prémiu v literárnej súťaži dvakrát – za prózu "Pavlove rajčiny" v literárnej súťaži POVIEDKA 2019 (audiopoviedku načítala Zuzana Kronerová) a v súžaži POVIEDKA 2021 za prózu "Desať stupňov nad nulou" (načítala Lenka Libjaková)

Počet diel: 2

Dominika Madro

Dominika Madro (*1990) zvíťazila v 20. ročníku literárnej súťaže Poviedka 2016 s textom "Svätyňa" (audio-poviedku načítala Jana Kvantiková) a dvakrát získala prémiu - v roku 2015 za krátku prózu "Spolubývajúci" (načítala Lenka Fecková) a v roku 2014 za poviedku Malá čiastka zeme (načítala Jana Kovalčiková).

Počet diel: 3

Ján Masár

Poviedka s názvom Scalea zvíťazila v literárnej súťaži Poviedka 2009, pod pseudonymom Ján Masár ju poslal anonymný autor. Audiopoviedku v roku 2019 načítal Alfréd Swan.

Počet diel: 1

Mastný muž

Antológia 11 poviedok od 11 významných slovenských spisovateľov sa volá Mastný muž. Všetky texty sa volajú rovnako – Mastný muž – odlišujú iba podtitulom a unikátnym poňatím témy.
Poznáme síce mená tvorcov, ale autorstvo nie je pripísané k jednotlivým poviedkam, takže čitateľ môže iba tipovať, kto ktorú poviedku napísal – Balla, Darovec, Erdélyi, Gibová, Hochholczerová, Janáč, Medeši, Micenková, Pupala, Štefánik, alebo Vadas?
A poznáme aj mená interpretov, ale poslucháč môže iba tipovať, kto ktorú audiopoviedku načítal – Hrčka, Hurajová, Kemka, Kovalčiková, Kvaskova, Libjaková, Mičkovicová, Rakovská, Roth, Rybárik, Sklár, Šalacha, alebo Tormová?

Počet diel: 6

Matúš Mikšík

Matúš Mikšík (1988) získal v roku 2009 prémiu v 13. ročníku súťaže Poviedka s krátkou prózou Herci, ktorú pre projekt Audiopoviedky.sk načítal Ľubo Bukový.

Počet diel: 1

Dušan Mitana

(1946 – 2019)

Slovenský spisovateľ, scenárista a dramatik. Knižne vydal: 1970 – Psie dni, zbierka poviedok • 1972 – Patagónia, novela • 1976 – Nočné správy, poviedky • 1984 – Koniec hry, román • 1991 – Hľadanie strateného autora, román • 1991 – Krutohory, básne • 1993 – Slovenský poker, poviedky • 1996 – Maranatha, básne • 1999 – Návrat Krista, román • 2000 – Môj rodný cintorín, novela • 2001 – Krst ohňom, poviedky • 2005 – Zjavenie, román. Koncom roku 2019 vyšiel z pozostalosti autobiografický román Nezvestný.

Seriál audiopoviedok Dušana Mitanu bol spustený pri príležitosti 50. výročia vydania autorovej debutovej knihy PSIE DNI. Postupne uverejňujeme dramatizované čítania všetkých poviedok a noviel Dušana Mitanu.


"Dušan Mitana podporil v roku 1993 denník SME vetou: ’Nebojte sa hlupákov, som s vami.’ a my teraz vravíme spolu s vami: Mitanu treba nahrať." (Alexej Fulmek, SME)


Mediálnym partnerom seriálu audiopoviedok Dušana Mitanu je denník SME. Nahratie audioknihy Psie dni podporilo 252 darcov v crowdfundingovej kampani StartLAB. Sponzorom audioknihy Patagónia je Denník SME. Mecénom audiopoviedok Ihla a Bomba 73 je Nakladatelství FRA Praha. Mecénom audiopoviedky Viki a Kiki je Juraj Demovič. Nahrávané v štúdiu Lososound Bratislava. Reklamná agentúra Istropolitana Ogilvy. Dramaturgia a produkcia © KK Bagala, Audiopoviedky.sk, 2020-2023.Fond na podporu umeniawww.SME.skStartLABPočet diel: 54

Mária Modrovich

Mária Modrovich získala za svoju krátku prózu DOM prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2010. Debutovala v roku 2011, doteraz vydala 4 knihy a bola aj vo finále Ceny Anasoft litera. V roku 2019 audiopoviedku načítala Szidi Tobias, členka divadelného súboru Astorka-Korzo ´90

Počet diel: 1

Dominika Moravčíková

Dominika Moravčíková (1992) je poetka, prozaička a doktorandka muzikológie. V roku 2019 zvíťazila v súťažiach Poviedka aj Básne. Zbierku básní "Deti Hamelnu" vydala v roku 2020. Zberka poviedok "Dom pre jeleňa" je jej prozaickým debutom a postupne uverejníme všetky texty ako audiopoviedky.

Počet diel: 4

Viliam Nádaskay

Viliam Nádaskay (1994) je autorom dvoch zbierok poézie (Vynechyný spoj, Zmyslov zbavovaný) a v roku 2021 získal prémiu v literárnej súťaži POVIEDKA s krátkou prózou "Inžinier ľudských duší". Audiopoviedku načítal Juraj Hrčka.

Počet diel: 1

Rado Olos

Rado Olos (nar. 8. augusta 1970) zvíťazil v literárnej súťaž Poviedka dvakrát: v roku 1999 s textom "Leopoldov a späť" (načítal Daniel Fischer) a v roku 2001 (načítal Pavol Šimun). Prémie v tejto súťaži získal tiež dvakrát: v rokoch 1996 a 2002.

Počet diel: 2

Júlia Oreská

Júlia Oreská (*1996) získala za text Byt v centre prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2017.

Audio-poviedku v roku 2019 načítala Zuzana Golianová.

Počet diel: 1

Václav Pankovčín

Narodil sa 21. mája 1968 v Humennom, vyrastal vo východoslovenskom Papíne. Absolvoval chemické učilište a po maturite dva roky pracoval ako robotník v Chemlone Humenné. V rokoch 1986 – 1990 študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr aj učil. Aktívne sa zúčastnil Nežnej revolúcie. Pracoval ako reportér denníkov Telegraf, Smena, SME a Pravda. V spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky pripravoval sériu reportáží o živote Rómov na Slovensku. Debutoval knihou pre deti Mamut v chladničke (1992) a pre dospelých čitateľov vydal tri zbierky poviedok Asi som neprišiel len tak (1992), Marakéš (1994), Bude to pekný pohreb (1997), novelu Tri ženy pod orechom (1996) a dva romány Polárny motýľ (1997), K-85 (1998). Román Lináres dokončoval niekoľko dní pred svojím náhlym úmrtím 18. januára 1999. Pochovaný je na Vrakunskom cintoríne v Bratislave.

V prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 získal ocenenie s prózou "Choď, brat ťa volá", audiopoviedku načítala Táňa Pauhofová.

Pripravujeme seriál audiopoviedok MARAKÉŠ v podaní Borisa Farkaša a seriál na pokračovanie z novely Tri ženy pod orechom v podaní Zuzany Kronerovej.

Počet diel: 48

Alexandra Pavelková

Alexandra Pavelková je známa autorka fantasy a sci-fi literatúry. V roku 2000 s krátkou prózou Anjeli medzi nami získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Pavol Šimun.

Počet diel: 1

Peter Pavlac

Peter Pavlac získal prémiu v terárnej súťaži Poviedka 1996 s prózou Stručná správa o neobyčajnom prípade Alžbety CH.

Číta Kamila Magálová

Počet diel: 1

Tomáš Pažitný

Tomáš Pažitný získala prémiu v súťaži Poviedka 2023 za prózu Morbídna asymetria, ktorú načítal Juraj Hrčka.

Tomáš Pažitný (1980) "Narodil som sa a žijem v Bratislave. Medzi finalistami Poviedky som po prvýkrát. Vyštudoval som elektrotechniku, neúspešne sa pokúšal dostať na univerzitu a úspešne som sa niekoľkokrát zbláznil.
Som profesionálny staviteľ vzdušných zámkov. Niekedy ich rúcam, niekedy len tak opustím, aby schátrali, ale vždy je literatúra môj hlavný stavebný materiál. Neznášam špenát a ešte viac kôpor. Moja predstava pekla je veľmi konkrétna − kôprová omáčka na stojáka v staničnej vývarovni s hliníkovou lyžicou a trojdňovým chlebom. Až naveky vekov."

Počet diel: 1

Peter Pečonka

Peter Pečonka je pseudonym. V literárnej súťaži Poviedka bol ocenený dvakrát. V roku 2013 získal prémiu za text "Po maďarsky je to Fekete farkasok" (audiopoviedku načítal Csongor Kassai) a v roku 2015 za poviedku "Sapér" (načítal Martin Šalacha.

Počet diel: 2

Peter Pišťanek

Peter Pišťanek (28. 4. 1960 - 22. 3. 2015) získal v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 cenu poroty s poviedkou Čas a v roku 1999 uspel druhýkrát (Kozmický vek). Obe audiopoviedky načítal Robert Roth.

Počet diel: 2

Mira Pjontek

Mira Pjontek dvakrát uspela v literárnej súťaži Poviedka. V roku 2014 s textom Rozptylová lúka - číta Martin Hronský.

Počet diel: 1

Radovan Potočár

Radovan Potočár (*1993) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka 2015 s krátkou prózou Mužská geometria.

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Braňo Mosný.

Počet diel: 1

Babu Pribišová

Babu Pribišová získala prémiu v súťaži Poviedka 2023 za prózu Celé, úplne celé od slín, ktorú načítala Lucia Hurajová.

Babu Pribišová (2004) studuje grafiku na Fakulte umenia Ostravskej univerzity, žije na okraji Prešova obklopená lesom, knihami a mačacími chlpmi. Okrem Poviedky 2023 do jej doterajšej malej zbierky literárnych úspechov patria 1. miesto v mládežníckej kategórii 15. ročníka súťaže Slavcon a 2. miesto v súťaži Zemplínske pero 2021. Vo voľnom čase kreslí, maľuje, spieva, číta a donedávna bola aktívnou členkou skautského zboru. Zaujímajú ju jazyky, slovanská mytológia, piráti, kultúra východnej Ázie a videohry.

Počet diel: 1

Richard Pupala

Richard Pupala (*1972) bol ocenený v literárnej súťaži Poviedka dvakrát - v roku 2007 zvíťazil s poviedkou "Zo školy a domov" a v roku 2008 získal druhé miesto (Timova vetrovka). Je autorom dvoch zbierok poviedok Návštevy (2014) a Čierny zošit (2017).

Audio-poviedku "Zo školy a domov" načítal v roku 2019 Peter Tilajčík.

Počet diel: 1

Stanislav Rakús

Stanislav Rakús (*1940) patrí k najvýznamnejším spisovateľom súčasnosti. Okrem ôsmych odborných publikácií vydal prozaické knihy Žobráci (1976), Pieseň o studničnej vode (1979), Temporálne poznámky (1993), Nenapísaný román (2004), Excentrická univerzita (2008), Telegram (2009), Fáza uvoľnenia (2013) a Ľútostivosť (2021).
Za svoju tvorbu získal viacero ocenení (Cena Dominika Tatarku, Cena Anasoft litera, Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, Cena Jána Johanidesa, Cena Nadácie Tatra banky) a mnohé z jeho kníh boli preložené.

Pripravujeme audioknihu z jeho zbierky ĽÚTOSTIVOSŤ, za ktorú získal po druhýkrát Cenu Anasoft litera.

Počet diel: 3

Pavol Rankov

Pavol Rankov (*1964) získal prémiu s poviedkou Big Brother and The Holding Company v roku 2001 – audiopoviedku načítala Emília Vášáryová.
Je autorom ôsmych prozaických kníh: S odstupom času (1995), My a oni / Oni a my (2001), V tesnej blízkosti (2004), Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) (2008), Matky (2011), Na druhej strane (2013), Miesta, čo nie sú na mape (2017), Legenda o jazyku (2018) a knihy pre deti Princezné a princovia.(2020).
Pripravujeme na pokračovanie výber z poviedkovej tvorby,

Počet diel: 12

A. Rasin

A.Rasin získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka dvakrát – v roku 2016 a 2021. Poviedku "Babie leto" načítal Ľubo Bukový.

Počet diel: 1

Vanda Rozenbergová

Vanda Rozenbergová za svoju krátku prózu KOHÚTOVA ROBOTA získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 2005.

Audiopoviedku číta Broňa Kováčiková.

Počet diel: 1

Eva Ryšavá

Eva Ryšavá uspela v literárnej súťaži Poviedka dvakrát - v roku 2016 a 2017. Audiopoviedky načítala Michaela Čobejová.

Počet diel: 2

Man Seger

Man Seger bol v 17. ročníku súťaže Poviedka 2013 ocenený za krátku prózu R.E.M., ktorú v roku 2021 načítal Tomáš Vravník.

Počet diel: 1

Jakub Spevák

Jakub Spevák získal prémiu v literárnej súťaži POVIEDKA 2019 za krátku prózu Trombus. Audiopoviedku načítal Martin Meľo.

Počet diel: 1

Víťo Staviarsky

Viťo Staviarsky (*1960) získal s poviedkou Laborant prémiu v roku 2001. Audio-poviedku načítal Peter Šimun.

Počet diel: 1

Petra Stračiaková

Petra Stračiaková získala za krátku prózu Zátoka v roku 2019 prémiu v 23. ročníku literárnej súťaže Poviedka. Audiopoviedku načítala Lucia Hurajová.

Počet diel: 1

Juraj Šebesta

Juraj Šebesta získal ocenenie v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 s krátkou prózou Čakanie na zázrak, ktorú ako audiopoviedku v roku 2021 načítal Stano Staško.

Počet diel: 1

Miro Šifra

Miro Šifra v roku 2007 získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka s krátkou prózou Tvoje rozhodnutie neísť za Irmou Weinerovou, dramatizované čitanie pre projekt Audiopoviedky.sk naštudoval Stano Staško.

Počet diel: 1

Benjamín Škreko

Benjamín Škreko (*1949) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka v roku 2002 s krátkou prózou Spomínala. Audio-poviedku načítala Petra Polnišová (na fotografii spolu s autorom).

Je autorom štyroch zbierok básní: Neskorý zber (2011), Babie telo (2015), Sonety pre Trnavu (2015) a Ja som nespal (2017).

Počet diel: 1

Zuzana Šmatláková

Zuzana Šmatláková (1988) knižne debutovala roku 2013 zbierkou poviedok Exit - ale predtým sa získala štyrikrát prémiu v literárnej súťaži Poviedka. Ocenené texty predstavujeme vo forme dramatizovaných čítaní – audiopoviedku Visutá hrazda (2008) načítala Zuzana Kronerová, krátke prózy Lampiris noctiluca (2009) a Tabu (2010) sú v interpretácii Henriety Mickovičovej a poviedku Tiger (2011) prečítala Lenka Fecková.

Počet diel: 4

Jozef Špaček

V prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka uspel v roku 1996 aj Jozef Špaček. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Martin Meľo.

Počet diel: 1

Petra Števonková

Prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2018 získala Petra Števonková ze text Marka. Audiopoviedku načítala Michaela Fech.

Počet diel: 1

Juraj Štubner

Juraj Štubner (1980) ziskal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka dvakrát. Poviedku "Veď ma" z roku 2011 načítal Alfréd Swan.

Počet diel: 1

Jana Šturdíková

Jana Šturdíková (1983) získala v literárnej súťaži Poviedka v roku 2021 druhé miesto s krátkou prózou Nechty. Audiopoviedku načítala Michaela Čobejová.

Počet diel: 1

Peter Šulej

Básnik a prozaik Peter Šulej získal ocenenie v piatom ročníku literárnej súťaže Poviedka 2001 s krátkou sci-fi prózou Das Modul, ktorú v roku 2020 načítal Šimon Ferstl.

Počet diel: 1

Dušan Šuster

Dušan Šuster (1996) získal za krátku prózu Bráchove visuté záhrady a iné divy leta prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 2015.
Audiopoviedku načítal v roku 2019 herec Divadla Astorka Pavol Šimun.

Počet diel: 1

Michal Švec

Michal Švec získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka v roku 1997 s textom Pokus o vieru.

Audiopoviedku načítal Ľuboš Kostelný.

Počet diel: 1

Jana Turzáková

Jana Turzáková (*1986) je dvojnásobnou víťazkou literárnej súťaže POVIEDKA – v roku 2018 zvíťazila s poviedkou "Medzi dvoma vlakmi" a v roku 2021 s prózou "Nosné múry". V 21. ročníku tejto súťaže získala prémiu s poviedkou "Ponesiem tvoj vlas". Audio-poviedky načítala Jana Oľhová, herečka Slovenského národného divadla.

Počet diel: 4

Martin Tvrdý

Martin Tvrdý (*1983) získal v literárnej súťaži Poviedka prémiu v roku 2008 za text Veľký Dodo.

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Róbert Jakab.

Počet diel: 1

Soňa Uriková

Soňa Uriková sa s obomi vydanými knihami dostala do finále ceny Anasoft litera. V roku 2015 debutovala zbierkou poviedok Živé ploty a o sedem rokov neskôr Dôvod na radosť (pripravujeme audioknihu - seriál audiopoviedok).

Autorka zvíťazila v literárnej súťaži Poviedka 2011 (S prvou hviezdou) a o rok neskôr získala prémiu (Fotky od mora). Obe poviedky číta Juliána Oľhová. Prvú z audiopoviedok Dôvod na radosť načítala Kristína Tormová.

Počet diel: 1

Marek Vadas

Marek Vadas je víťazom prestížnej literárnej ceny Anasoft litera 2007 za knihu Liečiteľ. Jeho najnovšia kniha Šesť cudzincov bola vo finále tejto ceny medzi piatimi najlepšími knihami. Táto zbierka poviedok je voľne inšpirovaná protirómskym pogromom v malej obci na západnom Slovensku v roku 1928 a autor opisuje udalosti očami obetí, svedkov i páchateľov. Pripravujeme audioknihu ako seriál na pokračovanie.

Počet diel: 1

Anna Valentová

Anna Valentová získala 3. miesto v súťaži Poviedka 2023 s krátkou prózou O mŕtvych len takto.

Anna Valentová (*2000) získala bakalársky titul v odbore filológia so zameraním na tlmočníctvo a prekladateľstvo v kombinácii francúzsky jazyk a rumunský jazyk na Univerzite Komenského. Po zániku prekladateľského programu v tejto jazykovej kombinácii pokračuje na novom programe Románske štúdiá. Podieľala sa na kolektívnom preklade divadelnej hry Spáleniská (Incendies) od popredného frankofónneho dramatika Wajdiho Mouawada, ktorá bola niekoľkokrát inscenovaná (zatiaľ nevyšla knižne). Do francúzštiny prebásnila texty piesní hudobno-divadelného predstavenia Teatra Colorato, ktoré získalo Cenu divákov na Festivale v Cannes. V roku 2022 preložila do francúzštiny ich ďalšiu hru Sunset boulevard. Publikovala preklady poézie a prózy v časopisoch Verzia a Fraktál. Píše básne, poviedky a texty piesní pre interpretku Majku Valentovú. Autorskou poéziou debutovala v rumunskom literárnom časopise Familia. Získala ocenenia na Literárnom Zvolene, Poetickej Ľubovni, Akademickom Prešove a Medziriadkoch. Vo voľnom čase číta a študuje históriu Trnavy, kde pracuje ako turistická sprievodkyňa.

Počet diel: 1

Tomáš Varga

Tomáš Varga (*1980) získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2010 s poviedkou Grázel, tá sa stala námetom pre jeho debutovú novelu Grázel (2013), ktorú porota nominovala do finále ceny Anasoft litera 2014 medzi desať najlepších kníh a v hlasovaní získala Cenu čitateľov denníka SME.

Vypočujte si ocenený text z Poviedky 2010 v podaní Petra Sklára.

Počet diel: 1

Katarína Varsiková

Katarína Varsiková (*1967) získala prémiu v literárnej súťaži POVIEDKA dvakrát, v roku 2014 a 2017. Text tej novšej Viera a pytón načítala ako audio-poviedku Zuzana Kronerová.

Počet diel: 1

Zuzana Vasičáková Očenášová

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu po tretíkrát v súťaži Poviedka za krátku prózu "Ili Cezar, ili ništa" získala Zuzana Vasičáková Očenášová (1974), audiopoviedku načítala Zuzana Mauréry,

Počet diel: 1

Fero Vašš

S krátkou prózou Špagáti uspel Fero Vašš v literárnej súťaži Poviedka 2012. V roku 2020 ju načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 1

Pavol Weiss

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Celý život získal Palol Weiss (1962), audiopoviedku načítal Robert Roth.

Počet diel: 1

Jana Wernerová

Jana Wernerová (1981) v literárnej súťaži Poviedka 2023 získala ocenenie za svoju krátku prózu "Paličku treba odstreliť, nalomená neplatí!!!" a načítala ju aj pre projekt Audiopoviedky.sk
V roku 2005 založila v Košiciach s Petrom Kočišom Divadlo Na peróne. Je divadelná a rozhlasová herečka, režisérka a scenáristka, učí na konzervátóriu hereckú výchovu a javiskovú reč a lektoruje workshop komunikačných schopností s názvom Nebľaboc!.

Počet diel: 1

A. P. Zacharová

A. P. Zacharová získala prémiu v literárnej súťaži poviedka dvakrát - v roku 2020 za krátku prózu Slovo na P, slovo na S. (načítal Juraj Kemka) a v roku 2023 s poviedkou Tako Tsubo (načítala Zdenka Kvasková).

A. P. Zacharová (1998) – učiteľka a celoživotná melancholička, narodená 21. júla, rovnako ako Hemingway. Postojačky však nepíše, minimálne to ešte neskúšala. Účastník i rôznych iných slovenských literárnych súťaží (Mladá slovenská poviedka, Jašíkove Kysuce), keď stíha, píše svoju debutovú knihu, keď nepíše, číta, keď nečíta, pravdepodobne dospáva spánkový deficit.

Počet diel: 2

Jakub Zaťovič

Jakub Zaťovič (1987) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka v roku 2017 s krátkou prózou "Poviedka o psoch". Audiopoviedku v roku 2019 načítal Přemysl Boublík.

Počet diel: 1

Štefan Ziegler

V aktuálnom ročníku súťaže Poviedka 2020 získal prémiu za krátku prózu Muchov popolník 74-ročný debutant Štefan Ziegler. Audiopoviedku načítal František Kovár.

Počet diel: 2

Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová (*1976) je trojnásobnou finalistkou literárnej súťaže Poviedka. Prémiou v roku 2005 ocený Celkom obyčajný prípad načítala Kristína Tormová a poviedku Dní matiek z roku 2020 číta Lucia Hurajová.

Počet diel: 3