A B C D F G H J K L M O P R S T V Z
Predstavujeme tvorbu súčasných slovenských autorov a autoriek

Agda Bavi Pain

Agda Bavi Pain je najoceňovanejším autorom literárnej súťaže Poviedka, vo finále bol päťkrát.
Za svoj prozaický debut Koniec sveta (2006) získal Veľkú medzinárodnú literárnu cenu Bank Austria Literaris vo Viedni a román vyšiel aj v nemčine. Podľa námetu z tejto knihy bol natočený slovenský film Babie leto (2013, réžia Gejza Dezorz) s Alexandrom Bártom v hlavnej úlohe.
Agda Bavi Pain vydal aj dve zbierky poviedok a štyri básnické knihy. Dokončuje román Ako som skončil so šoubiznisom.

Počet diel: 1

Gabriela Alexová

Prozaička a dramatička Gabriela Alexová dostala ocenenie v súťaži Poviedka 2007 za text Bodka za letom. Audiopoviedku v roku 2020 načítala Edita Kopričević Borsová.

Počet diel: 1

Peter Ankou

Peter Ankou (1975) zvíťazil v 10. ročníku súťaže Poviedka 2006 s textom Tri Martolod (Bretónska balada).

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Martin Križan.

Počet diel: 1

Audiopodcasty

Súčasná slovenská literatúra - vypočujte si rozhovory so spisovateľmi, narátormi a spoluracovníkmi projektu Audiooviedky.sk a započúvajte sa do dramatizovaných čítaní z diel.zo súčasnej slovenskej literatúry

Počet diel: 11

Ján Babarík

Ján Babarík získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2009. Audiopoviedku načítal Juraj Kemka.

Počet diel: 1

Maroš Bafia

Maroš Bafia získal prémiu za prózu Ďakujem za svinské oči v literárnej súťaži POVIEDKA 2019. Audiopoviedku načítal Dado Nagy.

Počet diel: 1

Oliver Bakoš

Oliver Bakoš (nar. 29. decembra 1953 ) získal v literárnej súťaži Poviedka prémiu v roku 1999 za svoju krátku prózu Nanebovstúpenie marxistky Béžovej.

Audio-poviedku v roku 2018 načítala Lucia Hurajová.

Počet diel: 1

Peter Balko

Peter Balko (* 16. 9. 1988 Lučenec) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka 2012 s textom Labutia balada, ktorý sa stal námetom pre román Vtedy v Lošonci.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Přemysl Boublík.

Počet diel: 1

Balla

Balla zvíťazil s krátkou prózou "Koniec leta. Deratizácia" v druhom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1997 a v roku 2004 získal prémiu za text Rodina. Obe audio-poviedky načítal Juraj Hrčka.

Počet diel: 1

Tímea Krekovič Beck

Do aktuálneho ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2020 sa prihlásilo 302 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 9 ocenených, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Dve letá s Ištim získala Tímea Krekovič Beck, audiopoviedku načítala Broňa Kováčiková.

Počet diel: 2

Zuzana Gréta Belková

Zuzana Gréta Belková (*1978) získala ocenenie v literárnej súťaži Poviedka dvakrát. V roku 2000 s krátkou prózou Vraždy na objednávku. Audiopoviedku číta Ľubo Bukový.

Počet diel: 1

Matúš Benkovič

Do aktuálneho ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2020 sa prihlásilo 302 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 9 ocenených, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Vrbina získal Matúš Benkovič, audiopoviedku načítal Stano Staško.

Počet diel: 2

Martina Boleková

Martina Boleková získala ocenenia v literárnej súťaži Poviedka aj Básne. Krátka próza Ruky získala prémiu v roku 2009 a pre projekt Audiopovierdky.sk ju načítal Milo Kráľ.

Počet diel: 1

Agáta Brozová

Agáta Brozová sa ako 18-ročná stala finalistkou a získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 2018. Audiopoviedku "Cez prsty" načítala Fany Horváthová.

Počet diel: 1

Ivana Csalová

Ivana Csalová získala prémiu za prózu Anatómia zvuku v literárnej súťaži POVIEDKA 2019. Audiopoviedku načítal Milo Kráľ.

Počet diel: 1

Daša Čejková

Daša Čejková (*1966) ziskala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2003 za text Jativ amod.

Audio-poviedku v roku 2019 načítala Bibiana Ondrejková.

Počet diel: 1

Ivana Dobrakovová

Ivana Dobrakovová (*1982) získala v literárnej súťaži Poviedka prvé miesto v roku 2008 s poviedkou Žiť s Petrom (číta Monika Potokárová) a ocenenie získala aj v roku 2016 s poviedkou Šváby (číta Zuzana Mauréry).

Počet diel: 2

Šimon Drgoňa

Do aktuálneho ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2020 sa prihlásilo 302 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 9 ocenených, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Mohol by som byť taký ako vy získal Šimon Drgoňa, audiopoviedku načítal Tomáš Vravník.

Počet diel: 2

Kveta Fajčíková

Kveta Fajčíková získala v doku 2000 ocenenie v literárnej súťaži Poviedka s krátkou prózou Posledná bosorka. V roku 2020 ju načítala Michaela Fech.

Počet diel: 1

Ľubomír Foltán

Ľubomír Foltán (*1948) uspel s poviedkou Taký pekný deň v literárnej súťaži Poviedka 2001. Audiopoviedku načítal Ady Hajdu.

Počet diel: 1

Peter Getlík

Peter Getlík získal prémiu Poviedka 2019 za text Nelipnú. Audiopoviedku načítal Andrej Remeník.

Počet diel: 1

Jozef Girovský

Jozef Girovský (*1967) získal s krátkou prózou Zmok hlavnú cenu v literárnej súťaži Poviedka 2003.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Ján Mistrík.

Počet diel: 1

Marek Grajciar

Marek Grajciar (*1983) zvíťazil v roku 2013 s poviedkou Nevyhnutnosť možnosti.

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Samo Hošek.

Počet diel: 1

Michal Habaj

Michal Habaj (*1974) bol trikrát ocenenený v literárnej súťaži Poviedka. Za psychedelickú prózu Bratislavská schíza získal v roku 2001 prémiu.

Audio-poviedku načítal v roku 2019 Jakub Ursiny.

Počet diel: 1

Peter Hoferica

Do aktuálneho ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2020 sa prihlásilo 302 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 9 ocenených, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.

Zvíťazila poviedka O nich, ktorú napísal Peter Hoferica, audiopoviedku načítal Robert Roth.

Počet diel: 2

Braňo Hochel

***

Braňo Hochel (22. 6. 1951 - 11. 4. 2015) zvíťazil v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 s poviedkou Záhradník.
Audio-poviedku v roku 2018 načítal Richard Stanke.

Počet diel: 1

Igor Hochel

Básnik a literárny kritik Igor Hochel (*1953) uspel aj so svojím prozaickým textom v 1. ročníku literárnej súťaže Poviedka v roku 1996. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Dado Nagy.

Počet diel: 1

Nicol Hochholczerová

Nicol Hochholczerová získala dvakrát prémiu v literárnej súťaži Poviedka – v rokoch 2016 (Živá voda) a 2019 (Soul Kitchen).
Audiopoviedky načítala Lenka Libjaková.

Počet diel: 2

Tomáš Horváth

Tomáš Horváth (*1971) získal prvom ročníku súťaže Poviedka 1996 prémiu za text GAHJHEKJEKLDKLE.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Emil Horváth.

Počet diel: 1

Barbora Hrínová

Barbora Hrínová získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka trikrát. Ocenenú poviedku z roku 2017 načítala Sarah Arató.

Počet diel: 1

Vlado Janček

Vlado Janček (1974) bol v literárnej súťaži Poviedka ocenený v rokoch 1997 (Kocúrí dych) a 2000 (Gürtler). Audiopoviedku načítal Stano Staško.

Počet diel: 1

Zora Jaurová

Zora Jaurová získala ocenenie za poviedku "Len tak letmo okolo..." v druhom ročníku literárnej súťaže Poviedka v roku 1997. Audiopoviedku v roku 2020 načítala Broňa Kováčiková.

Počet diel: 1

Jana Juráňová

Jana Juráňová (*1957) získala Cenu poroty v literárnej súťaži Poviedka 1999 za text Malá nočná príhoda.

Audio-poviedku v roku 2018 načítala Anna Jakab Rakovská.

Počet diel: 1

Dezider Kamhal

Dezider Kamhal (*1957) je dvojnásobným finalistom literárnej súťaže Poviedka (1997, 2000).

Poviedku Posedenie so spisovateľom (1997) nahral herec Divadla Astorka Ady Hajdu.

Počet diel: 1

Peter Karpinský

Peter Karpinský (*1971) získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2003 za krátku prózu Keď pôjdem cez údolie. Audiopoviedku načítala Monika Potokárová.

Počet diel: 1

Martin Kasarda

Martin Kasarda v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 získal ocenenie za krátku prózu Gril. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Šimon Ferstl.

Počet diel: 1

Laco Kerata

***

***

Počet diel: 1

Anna Kiliánová

Anna Kiliánová (*1981) získala za text Slivka ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2009.

Audio-poviedku v roku 2019 načítala Zuzana Konečná.

Počet diel: 1

Karlos Kolbas

Karlos Kolbas (*1981) získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka trikrát. Poviedku Fall Street z roku 2016 pre projekt Audiopoviedky.sk načítal Pavol Šimun, poviedku Oceľová kolíska z roku 2018 Andrej Remeník a najnovšiu z roku 2020 s názvom Gazda číta Ľubo Bukový.

Knižne debutoval v roku 2020 zbierkou poviedok VŠETKO ALEBO ZNIČ, ktorej súčasťou sú aj prvé dve nahrávky:

Počet diel: 3

Gérard Kolomage

Gérard Kolomage získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 1999 za svoju krátku prózu Fatálna blamáge.
Audio-poviedku v roku 2018 načítal Boris Farkaš.

Počet diel: 1

Monika Kompaníková

Monika KOMPANÍKOVÁ sa narodila 1. septembra 1979 v Považskej Bystrici. Vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení grafiku (1998 – 2002) a maľbu (2002 – 2004). V súčasnosti je v slobodnom povolaní. Prvé poviedky publikovala v literárnych časopisoch a zborníkoch. Je dvojnásobnou finalistkou literárnej súťaže Poviedka (2001 prémia, 2003 druhá cena). V roku 2004 bola členkou poroty Poviedka 2004. V rokoch 2003 a 2004 sa zúčastnila na početných verejných prezentáciách a čítaniach zo svojej poviedkovej tvorby (100 kníh Tatra banky, Literárne pódium – Pohoda Trenčín, Café Domenico, Bratislava, Café Kút Bratislava, Literárne revy DN – kníhkupectvo Pištek Knihy, Bratislava). Debutovala knihou krátkych próz s názvom Miesto pre samotu, za ktorú získala Cenu Ivana Kraska. V roku 2006 jej vyšla novela Biele miesta, nominovaná na cenu Anasoft litera 2007. Poviedky M. Kompaníkovej boli preložené a publikované v antológiách a časopisecky v Nemecku, Poľsku, Srbsku, Bulharsku, Rakúsku, Maďarsku, Čechách a v Chorvátsku. V roku 2008 získala cenu Nadácie Tatra banky pre mladých tvorcov. Venuje sa rôznym aktivitám spoločenského a sociálneho zamerania, externe spolupracuje s Centrom pre filantropiu, Komunitnou nadáciou Bratislava a Inštitútom pre verejné otázky. Žije v Pezinku, má dvoch synov.

(Zdroj: Literárne informačné centrum, https://www.litcentrum.sk/autor/monika-kompanikova)

Počet diel: 2

Radka Komžíková

Radka Komžíková Mikšíková (*1994) ziskala prémiu v literárnej súťaži Poviedka dvakrát - v roku 2015 s poviedkou Pomaranče (načítala Simona Kollárová) a v roku 2016 uspela poviedka Rodostrom (načítal Matej Landl).

Počet diel: 2

Márius Kopcsay

Narodil 21. apríla 1968 v Modre. Trikrát bol ocenený v literárnej súťaži POVIEDKA (1996, 1997 a 2000). Cenu Ivana Kraska za najlepší debut v roku 1998 získal za svoju prvú zbierku krátkych próz Kritický deň. Vydal zbierky poviedok Stratené roky (2004), Zbytočný život (2006), Veselé príhody z prázdnin (2011), novely Medvedia skala (2009), Jednouholník (2014) a romány Domov (2005 ), Mystifikátor (2008), Asvabaždénie (2015) a Stena (2018). Za svoje knihy bol päťkrát nominovaný na cenu Anasoft litera (2005, 2006, 2008, 2009 a 2014).

Počet diel: 2

Uršuľa Kovalyk

Uršuľa Kovalyk (1969) získala s poviedkou Hry s bratrancom prémiu v roku 2001.

Audio-poviedku v roku 2018 načítala Eva Moresová.

Počet diel: 1

Daša Krištofovičová

Daša Krištofovičová (*1988) bola ocenená v literárnej súťaži Poviedka dvakrát – v 2013 za prózu s názvom Gejza (audiopoviedku načítala Anna Jakab Rakovská) a v roku 2020 za poviedku Veľká kniha debilov, ktorú si môžete vypočuť v podaní Simon Kollárovej.

Počet diel: 3

Peter Krištúfek

Peter Krištúfek (1973-2018) pískal prémiu v literárnej súťaži Poviedka trikrát. V roku 2004 s textom Embryo.
Audio-poviedku v roku 2018 načítal Dado Nagy.

Počet diel: 1

Miriam Landae

Miriam Landae získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 2006. V roku 2020 ju pre Audiopoviedky.sk načítala Anna Jakab Rakovská.

Počet diel: 1

Silvester Lavrík

Prozaik, dramatik a publicista Silvester Lavrík získal prémiu za poviedku Šólet v literárnej súťaži Poviedka 2003. V roku 2020 ju pre projekt Audiopoviedky.sk načítal Robert Roth. A jeho knihu Villa Lola si môžete vypočuť v podaní Ingrid Timkovej.

Počet diel: 2

Rudo Líčištvár

Rudo Líčistvár získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2001 za satirickú krátku prózu Zločin a trest. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Andrej Remeník.
Vhodné iba pre dospelých - poviedka obsahuje neskušné slová a ľudí.

Počet diel: 1

Boris Lilov

Boris Lilov získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2005 za krátku prózu "Nápadník". Audiopoviedku v roku 2019 načítal Richard Autner.

Počet diel: 1

Rado Lipták

Radoslav Lipták (*1974) získal s poviedkou Papua Nová Guinea jednu zo štyroch hlavných prémií v literárnej súťaži Poviedka 2000.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Ľubomír Bukový.

Počet diel: 1

Martin Longa

Martin Longa získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka v rokoch 2014 a 2019. Novší text "Paulína Milerová, o ktorej sme snívali" načítal Tomáš Pokorný.

Počet diel: 1

Michaela Macejková

Michaela Macejková získala prémiu za prózu Pavlove rajčiny v literárnej súťaži POVIEDKA 2019. Audiopoviedku načítala Zuzana Kronerová.

Počet diel: 1

Dominika Madro

Dominika Madro (*1990) zvíťazila v 20. ročníku Poviedky 2016 s textom Svätyňa (audio-poviedku načítala Jana Kvantiková) a rok predtým získala prémiu s poviedkou Spolubývajúci (číta Lenka Fecková).

Počet diel: 2

Ján Masár

Poviedka s názvom Scalea zvíťazila v literárnej súťaži Poviedka 2009, pod pseudonymom Ján Masár ju poslal anonymný autor. Audiopoviedku v roku 2019 načítal Alfréd Swan.

Počet diel: 1

Matúš Mikšík

Matúš Mikšík (1988) získal v roku 2009 prémiu v 13. ročníku súťaže Poviedka s krátkou prózou Herci, ktorú pre projekt Audiopoviedky.sk načítal Ľubo Bukový.

Počet diel: 1

Dušan Mitana

(1946 – 2019)

Slovenský spisovateľ, scenárista a dramatik. Knižne vydal: 1970 – Psie dni, zbierka poviedok • 1972 – Patagónia, novela • 1976 – Nočné správy, poviedky • 1984 – Koniec hry, román • 1991 – Hľadanie strateného autora, román • 1991 – Krutohory, básne • 1993 – Slovenský poker, poviedky • 1996 – Maranatha, básne • 1999 – Návrat Krista, román • 2000 – Môj rodný cintorín, novela • 2001 – Krst ohňom, poviedky • 2005 – Zjavenie, román. Koncom roku 2019 vyšiel z pozostalosti autobiografický román Nezvestný.

Seriál audiopoviedok Dušana Mitanu bol spustený pri príležitosti 50. výročia vydania autorovej debutovej knihy PSIE DNI. Po čítaní na pokračovanie z novely PATAGÓNIA začíname 9. decembra na autorove narodeniny seriál audiopoviedok z knihy NOČNÉ SPRÁVY.


"Dušan Mitana podporil v roku 1993 denník SME vetou: ’Nebojte sa hlupákov, som s vami.’ a my teraz vravíme spolu s vami: Mitanu treba nahrať." (Alexej Fulmek, SME)


Mediálnym partnerom seriálu audiopoviedok Dušana Mitanu je denník SME. Nahratie audioknihy Psie dni podporilo 252 darcov v crowdfundingovej kampani StartLAB. Sponzorom audioknihy Patagónia je Denník SME. Mecénom audiopoviedok Ihla a Bomba 73 je Nakladatelství FRA Praha. Mecénom audiopoviedky Viki a Kiki je Juraj Demovič. Nahrávané v štúdiu Lososound Bratislava. Reklamná agentúra Istropolitana Ogilvy. Dramaturgia a produkcia © KK Bagala, Audiopoviedky.sk, 2020-2021.


Projekt Audiopoviedky.sk z verejných zdrojov podporuje hlavný partner Fond na podporu umenia.


Fond na podporu umeniawww.SME.skStartLABPočet diel: 42

Mária Modrovich

Mária Modrovich získala za svoju krátku prózu DOM prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2010. Debutovala v roku 2011, doteraz vydala 4 knihy a bola aj vo finále Ceny Anasoft litera. V roku 2019 audiopoviedku načítala Szidi Tobias, členka divadelného súboru Astorka-Korzo ´90

Počet diel: 1

Dominika Moravčíková

Dominika Moravčíková (1992) zvíťazila v literárnej súťaži Poviedka 2019 (načítal František Kovár) a prémiu získala v roku 2018 (načítala Lenka Libjaková)

Počet diel: 2

Rado Olos

Rado Olos (nar. 8. augusta 1970) zvíťazil v literárnej súťaž Poviedka dvakrát: v roku 1999 s textom "Leopoldov a späť" (načítal Daniel Fischer) a v roku 2001 (načítal Pavol Šimun). Prémie v tejto súťaži získal tiež dvakrát: v rokoch 1996 a 2002.

Počet diel: 2

Júlia Oreská

Júlia Oreská (*1996) získala za text Byt v centre prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2017.

Audio-poviedku v roku 2019 načítala Zuzana Golianová.

Počet diel: 1

Václav Pankovčín

Narodil sa 21. mája 1968 v Humennom, vyrastal vo východoslovenskom Papíne. Absolvoval chemické učilište a po maturite dva roky pracoval ako robotník v Chemlone Humenné. V rokoch 1986 – 1990 študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr aj učil. Aktívne sa zúčastnil Nežnej revolúcie. Pracoval ako reportér denníkov Telegraf, Smena, SME a Pravda. V spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky pripravoval sériu reportáží o živote Rómov na Slovensku. Debutoval knihou pre deti Mamut v chladničke (1992) a pre dospelých čitateľov vydal tri zbierky poviedok Asi som neprišiel len tak (1992), Marakéš (1994), Bude to pekný pohreb (1997), novelu Tri ženy pod orechom (1996) a dva romány Polárny motýľ (1997), K-85 (1998). Román Lináres dokončoval niekoľko dní pred svojím náhlym úmrtím 18. januára 1999. Pochovaný je na Vrakunskom cintoríne v Bratislave.

V prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 získal ocenenie s prózou "Choď, brat ťa volá", audiopoviedku načítala Táňa Pauhofová.

Pripravujeme seriál audiopoviedok MARAKÉŠ v podaní Borisa Farkaša a seriál na pokračovanie z novely Tri ženy pod orechom v podaní Zuzany Kronerovej.

Počet diel: 46

Alexandra Pavelková

Alexandra Pavelková je známa autorka fantasy a sci-fi literatúry. V roku 2000 s krátkou prózou Anjeli medzi nami získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Pavol Šimun.

Počet diel: 1

Peter Pavlac

Peter Pavlac získal prémiu v terárnej súťaži Poviedka 1996 s prózou Stručná správa o neobyčajnom prípade Alžbety CH.

Číta Kamila Magálová

Počet diel: 1

Peter Pečonka

Peter Pečonka je pseudonym. V literárnej súťaži Poviedka bol ocenený dvakrát. V roku 2013 získal prémiu za text "Po maďarsky je to Fekete farkasok" (audiopoviedku načítal Csongor Kassai) a v roku 2015 za poviedku "Sapér" (načítal Martin Šalacha.

Počet diel: 2

Peter Pišťanek

Peter Pišťanek (28. 4. 1960 - 22. 3. 2015) získal v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 cenu poroty s poviedkou Čas a v roku 1999 uspel druhýkrát (Kozmický vek). Obe audiopoviedky načítal Robert Roth.

Počet diel: 2

Mira Pjontek

Mira Pjontek dvakrát uspela v literárnej súťaži Poviedka. V roku 2014 s textom Rozptylová lúka - číta Martin Hronský.

Počet diel: 1

Radovan Potočár

Radovan Potočár (*1993) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka 2015 s krátkou prózou Mužská geometria.

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Braňo Mosný.

Počet diel: 1

Richard Pupala

Richard Pupala (*1972) bol ocenený v literárnej súťaži Poviedka dvakrát - v roku 2007 zvíťazil s poviedkou "Zo školy a domov" a v roku 2008 získal druhé miesto (Timova vetrovka). Je autorom dvoch zbierok poviedok Návštevy (2014) a Čierny zošit (2017).

Audio-poviedku "Zo školy a domov" načítal v roku 2019 Peter Tilajčík.

Počet diel: 1

Vanda Rozenbergová

Vanda Rozenbergová za svoju krátku prózu KOHÚTOVA ROBOTA získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 2005.

Audiopoviedku číta Broňa Kováčiková.

Počet diel: 1

Eva Ryšavá

Eva Ryšavá uspela v literárnej súťaži Poviedka dvakrát - v roku 2016 a 2017. Audiopoviedky načítala Michaela Čobejová.

Počet diel: 2

Man Seger

Man Seger bol v 17. ročníku súťaže Poviedka 2013 ocenený za krátku prózu R.E.M., ktorú v roku 2021 načítal Tomáš Vravník.

Počet diel: 1

Jakub Spevák

Jakub Spevák získal prémiu v literárnej súťaži POVIEDKA 2019 za krátku prózu Trombus. Audiopoviedku načítal Martin Meľo.

Počet diel: 1

Petra Stračiaková

Petra Stračiaková získala za krátku prózu Zátoka v roku 2019 prémiu v 23. ročníku literárnej súťaže Poviedka. Audiopoviedku načítala Lucia Hurajová.

Počet diel: 1

Juraj Šebesta

Juraj Šebesta získal ocenenie v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 s krátkou prózou Čakanie na zázrak, ktorú ako audiopoviedku v roku 2021 načítal Stano Staško.

Počet diel: 1

Miro Šifra

Miro Šifra v roku 2007 získal prémiu v literárnej súťaži Poviedka s krátkou prózou Tvoje rozhodnutie neísť za Irmou Weinerovou, dramatizované čitanie pre projekt Audiopoviedky.sk naštudoval Stano Staško.

Počet diel: 1

Benjamín Škreko

Benjamín Škreko (*1949) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka v roku 2002 s krátkou prózou Spomínala. Audio-poviedku načítala Petra Polnišová (na fotografii spolu s autorom).

Je autorom štyroch zbierok básní: Neskorý zber (2011), Babie telo (2015), Sonety pre Trnavu (2015) a Ja som nespal (2017).

Počet diel: 1

Zuzana Šmatláková

Zuzana Šmatláková (1988) knižne debutovala roku 2013 zbierkou poviedok Exit - ale predtým sa získala štyrikrát prémiu v literárnej súťaži Poviedka. Ocenené texty predstavujeme vo forme dramatizovaných čítaní – audiopoviedku Visutá hrazda (2008) načítala Zuzana Kronerová, krátke prózy Lampiris noctiluca (2009) a Tabu (2010) sú v interpretácii Henriety Mickovičovej a poviedku Tiger (2011) prečítala Lenka Fecková.

Počet diel: 4

Jozef Špaček

V prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka uspel v roku 1996 aj Jozef Špaček. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Martin Meľo.

Počet diel: 1

Petra Števonková

Prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2018 získala Petra Števonková ze text Marka. Audiopoviedku načítala Michaela Fech.

Počet diel: 1

Juraj Štubner

Juraj Štubner (1980) ziskal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka dvakrát. Poviedku "Veď ma" z roku 2011 načítal Alfréd Swan.

Počet diel: 1

Peter Šulej

Básnik a prozaik Peter Šulej získal ocenenie v piatom ročníku literárnej súťaže Poviedka 2001 s krátkou sci-fi prózou Das Modul, ktorú v roku 2020 načítal Šimon Ferstl.

Počet diel: 1

Dušan Šuster

Dušan Šuster (1996) získal za krátku prózu Bráchove visuté záhrady a iné divy leta prémiu v literárnej súťaži Poviedka v roku 2015.
Audiopoviedku načítal v roku 2019 herec Divadla Astorka Pavol Šimun.

Počet diel: 1

Michal Švec

Michal Švec získal ocenenie v literárnej súťaži Poviedka v roku 1997 s textom Pokus o vieru.

Audiopoviedku načítal Ľuboš Kostelný.

Počet diel: 1

Jana Turzáková

Jana Turzáková (*1986) zvíťazila v 22. ročníku literárnej súťaže Poviedka 2018 s textom Medzi dvomi vlakmi.
Audio-poviedku v roku 2018 načítala Jana Oľhová.

Počet diel: 1

Martin Tvrdý

Martin Tvrdý (*1983) získal v literárnej súťaži Poviedka prémiu v roku 2008 za text Veľký Dodo.

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Róbert Jakab.

Počet diel: 1

Katarína Varsiková

Katarína Varsiková (*1967) získala prémiu v literárnej súťaži POVIEDKA dvakrát, v roku 2014 a 2017. Text tej novšej Viera a pytón načítala ako audio-poviedku Zuzana Kronerová.

Počet diel: 1

Fero Vašš

S krátkou prózou Špagáti uspel Fero Vašš v literárnej súťaži Poviedka 2012. V roku 2020 ju načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 1

A. P. Zacharová

V 24. ročníku súťaže Poviedka 2020 získala A. P. Zacharová prémiu za krátku prózu Slovo na P, slovo na S. Audiopoviedku načítal Juraj Kemka.

Počet diel: 1

Jakub Zaťovič

Jakub Zaťovič (1987) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka v roku 2017 s krátkou prózou "Poviedka o psoch". Audiopoviedku v roku 2019 načítal Přemysl Boublík.

Počet diel: 1

Štefan Ziegler

V aktuálnom ročníku súťaže Poviedka 2020 získal prémiu za krátku prózu Muchov popolník 74-ročný debutant Štefan Ziegler. Audiopoviedku načítal František Kovár.

Počet diel: 2

Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová (*1976) je trojnásobnou finalistkou literárnej súťaže Poviedka. Prémiou v roku 2005 ocený Celkom obyčajný prípad načítala Kristína Tormová a poviedku Dní matiek z roku 2020 číta Lucia Hurajová.

Počet diel: 3