A B C F G H J K L M N O P R S T U V W
Dramatizované čítania zo súčasnej slovenskej literatúry s najlepšími herečkami a hercami Slovenska.

Boris Farkaš

Boris Farkaš je divadelný, filmový a televízny herec, člen Divadla Astorka Korzo '90
Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal krátke prózy Václava Pankovčína a poviedku Gérarda Kolomáge.

Počet diel: 39

Lenka Fecková

Lenka Fecková hrá v Slovenskom národnom divadle, Divadle Astorka Korzo '90 a na Novej scéne. Pre projekt Audiopoviedky.sk nahrala krátke prózy Zuzany Šmatlákovej "a Dominiky Madro.

Počet diel: 2

Michaela Fech

Herečka Divadla Stoka a DPM Michaela Fech v roku 2020 načítala pre projekt Audiopoviedky.sk krátku poviedku Petry Števonkovej Marka, ktorá získala prémiu v súťaži Poviedka 2018 a krátku prózu Kvety Fajčíkovej Posledná bosorka, ktorá bola ocenená v roku 2000.

Počet diel: 2

Šimon Ferstl

Šimon Ferstl je člen Divadla DPM. Pre Audiopoviedky.sk načítal prózy Petra Šuleja a Martina Kasarda.

Počet diel: 2

Daniel Fischer

Daniel Fischer je členom hereckého súboru SND. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal poviedku Dušana Mitanu z knihy Psie dni a víťaznú Poviedku 1999 od Rada Olosa "Leopoldov a späť".

Počet diel: 2

Mirka Frankovská

Mirka Frankovská načítala pre projekt Audiopoviedky krátke prózy Laca Keratu.

Počet diel: 24