A B C F G H J K L M N O P R S T U V
Dramatizované čítania s najlepšími herečkami a hercami Slovenska.

Boris Farkaš

***

***

Počet diel: 1

Michaela Fech

Herečka Divadla Stoka a DPM v roku 2020 načítala poviedku Petry Števonkovej Marka, ktorá získala prémiu v súťaži Poviedka 2018

Počet diel: 1

Lenka Fecková

Lenka Fecková hrá v Slovenskom národnom divadle, Divadle Astorka Korzo '90 a na Novej scéne. Pre projekt Audiopoviedky.sk nahrala krátku prôzu Zuzany Šmatlákovej "Tiger".

Počet diel: 1

Šimon Ferstl

Básnik a prozaik Peter Šulej získal ocenenie v piatom ročníku literárnej súťaže Poviedka 2001 s krátkou sci-fi prózou Das Modul, ktorú v roku 2020 načítal Šimon Ferstl.

Počet diel: 1

Daniel Fischer

Daniel Fischer je členom hereckého súboru SND. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal víťaznú Poviedku 1999 od Rada Olosa "Leopoldov a späť".

Počet diel: 2