Garantom projektu Audiopoviedky.sk je Koloman Kertész Bagala, ktorý sa slovenskej literatúre venuje ako vydavateľ kníh od roku 1991. Od roku 1996 každoročne vyhlasuje literárnu súťaž Poviedka a z textov ocenených v tejto súťaži pre tento projekt nahral už vyše 100 hodín dramatizovaných čítaní. Projekt Audiopoviedky.sk pokračuje v archivácii súčasnej slovenskej literatúry nahrávaním diel Dušana Mitanu, Václava Pankovčína, Ballu, Laca Keratu, Pavla Rankova, Zusky Kepplovej a ďalších spisovateľov a spisovateliek vydavateľstva KK Bagala.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Predplatné je €590/polrok; €990/rok. Zaregistrujte sa na https://audiopoviedky.sk/nakupy a keď uhradíte predplatné (kartou, cez SMS alebo PayPal) môžete hneď počúvať.

Obchodné podmienky


- Prevádzkovateľom streamovacej služby Audiopoviedky.sk je spoločnocť KK Bagala, s.r.o., Ludanská 27, Levice, IČO 35952652, DIČ 2022053341, IBAN SK66 8330 0000 0025 0179 5066.
- Prihlásením sa do streamovacej služby, potvrdením predplatného na streamovanie, zadaním údajov potrebných k fakturácii, zvolením spôsobu platby a potvrdením platby uzatvárate kúpnu zmluvu - ktorú potvrdzujeme zaslanou faktúrou. Počas doby, na ktorú ste si predplatili streamovanie môžete využívať všetky ponúkané služby - počúvať bez teritoriálneho obmedzenia ktorúkoľvek z audionahrávok na našich stránkach. Nahrávky sú určené na individuálne počúvanie - akékoľvek verejné šírenie pre viac ako 30 osôb podlieha ohlasovacej povinnosti a je spoplatnené symbolickou čiastkou - napíšte nám prosím vopred žiadosť na info@audiopoviedky.sk a uveďte spôsob, predpokladaný čas a účel šírenia.
- Od zmluvného vzťahu môžete odstúpiť pred uplynutím 14 dňovej lehoty od realizovanej platby, a to bez udania dôvodu - stačí nás upovedomiť: odpovedzte na náš email z adresy info@audiopoviedky.sk, ktorým vám bola zaslaná faktúra (číslo faktúry je uvedené v predmete toho mailu) - finančnú čiastku vám vrátime v plnej výške.
- Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky a Európskej únie o elektronickom obchode vrátane možnosti alternatívneho riešenia sporu. Viac podrobností tu.
- Osobné údaje spracúvame v súlade s európskym nariadením General Data Protection Regulation č. 2016/679 a so zákonom č. 122/2013 Zbierky zákonov Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú prísne dôverné a za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretej strane. Všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu.