A B C F G H J K L M N O P R S T U V
Dramatizované čítania zo súčasnej slovenskej literatúry s najlepšími herečkami a hercami Slovenska.

Dušan Cinkota

S krátkou prózou Špagáti uspel Fero Vašš v literárnej súťaži Poviedka 2012. V roku 2020 ju načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 2

Michaela Čobejová

Eva Ryšavá uspela v literárnej súťaži Poviedka dvakrát - poviedkou Pod hladinou v roku 2016 a Nutkanie v roku 2017. Obe prémiou ocenené texty načítala Michaela Čobejová.

Počet diel: 2