A B C F G H J K L M N O P R S T U V
Dramatizované čítania zo súčasnej slovenskej literatúry s najlepšími herečkami a hercami Slovenska.

Tomáš Pokorný

Tomáš Pokorný je herec Divadla Stoka a DPM.
Pre projekt Audiopoviedky.sk načítal krátku prózu Martina Longu, ktorá získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka.

Počet diel: 1

Petra Polnišová

Benjamín Škreko (*1949) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka v roku 2002 s krátkou prózou Spomínala.

Audio-poviedku načítala Petra Polnišová.

Počet diel: 1

Monika Potokárová

Monika Potokárová pre projekt Audiopoviedky.sk nahrala v roku 2019 dva texty, ktoré získali ocenenia v literárnej súťaži Poviedka.

Počet diel: 2