A B C F G H J K L M N O P R S T U V
Dramatizované čítania zo súčasnej slovenskej literatúry s najlepšími herečkami a hercami Slovenska.

Csongor Kassai

V roku 2013 získal v literárnej súťaži Poviedka prémiu text Petra Pečonku "Po maďarsky je to Fekete farkasok". Audiopoviedku v roku 2019 načítal Csongor Kassai.

Počet diel: 1

Juraj Kemka

Juraj Kemka je členom Divadla Astorka Korzo ´90. Načítal audiopoviedky Máriusa Kopcsaya, Jána Babaríka, A. P. Zacharovej a Dušana Mitanu.

Počet diel: 5

Laco Kerata

Laco Kerata (*1961) získal s textom Lazaret duchov motorkárov prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2002. Audio-poviedku v roku 2018 načítal autor.
Pripravujeme seriál dramatizovaných poviedok Laca Keratu v interpretácii viacerých hercov a herečiek.

Počet diel: 12

KK Bagala

Koloman Kertész Bagala v roku 1991 založil vydavateľstvo KK Bagala, ktoré sa venuje výhradne slovenskej literatúre, vyšlo doteraz vyše 500 kníh. Každoročne vyhlasuje literárnu súťaž Poviedka a od roku 2018 je aj dramaturgom projektu Audiopoviedky. Od januára 2021 predstavuje autorky, autorov a ich diela v novom seriáli Audiopodcasty.

Počet diel: 11

Milan Kňažko

Václav Kostelanski zvíťazil v roku 2010 s poviedkou Oleg má chuť zabiť v literárnej súťaži Poviedka.

Audiopoviedku načítal Milan Kňažko.

Počet diel: 1

Peter Kočiš

Filmový, televízny a divadelný herec Peter Kočiš načítal pre projekt Audiopoviedky krátke prózy Laca Keratu.

Počet diel: 11

Simona Kollárová

Simona Kollárová pre projekt Audiopoviedky.sk načítala dve krátke prózy, ktoré získali prémie v súťaži Poviedka - Daša Krištofovičová za prózu Veľká kniha debilov z roku 2020 a Radka Komžíková za Pomaranče v 2016.

Počet diel: 2

Zuzana Konečná

Anna Kiliánová (*1981) získala za text Slivka ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2009. Audio-poviedku v roku 2019 načítala Zuzana Konečná, herečka Divadla Astorka Korzo.

Foto (c) Erika Litváková

Počet diel: 1

Edita Koprivčević Borsová

Edita Koprivčević Borsová v roku 2020 načítala prémiou ocenený text Gabriely Alexovej z roku 2007.

Počet diel: 1

Ľuboš Kostelný

Ľuboš Kostelný načítal audiopoviedku Michala Šveca, ktorá získala ocenenie v literárnej súťaži Poviedka v roku 1997.

Počet diel: 2

Broňa Kováčiková

Broňa Kováčiková je členkou súboru Divadla Astorka Korzo´90. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala krátke prózy, ktoré získali ceny v súťaži Poviedka od Zory Jaurovej z roku 1997, Vandy Rozenbergovej z roku 2005 a najnovšie poviedku Tímey Krekovič Beck z roku 2020.

Foto (c) Kristína Dutková, 2020

Počet diel: 3

Jana Kovalčiková

Jana Kovalčiková je členkou Slovenského národného divadla. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala poviedku Miroslavy Kuľkovej a Dominiky Madro - obe získali ocenenia v literárnej súťaži Poviedka.

Počet diel: 2

František Kovár

František Kovár je hercom Slovenského národného divadla a pre projekt Audiopoviedky.sk načítal krátke prózy Dušana Mitanu, Dominiky Moravčíkovej a Daniely Kapitáňovej.

Počet diel: 7

Milo Kráľ

Milo Kráľ pre projekt Audiopoviedky.sk načítal poviedky Dušana Mitanu a dve prémiou ocenené práce z literárnej súťaže Poviedka.

Počet diel: 5

Martin Križan

Peter Ankou (1975) zvíťazil v 10. ročníku súťaže Poviedka 2006 s textom Tri Martolod (Bretónska balada).

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Martin Križan.

Počet diel: 1

Zuzana Kronerová

Zuzana Kronerová účinkuje v divadelných predstaveniach na Slovensku a v Čechách aj v množstve filmov. Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala novelu Václava Pankovčína Tri ženy pod orechom, tri krátke prózy, ktoré získali prémie v literárnej súťaži Poviedka a z debutovej zbierky Dušana Mitanu Psie dni poviedku Jastrab.

Počet diel: 12

Jana Kvantiková

Jana Kvantiková je divadelná herečka (Nová scéna), účinkovala aj vo filmoch (Šarlatán, Fašiangy) a televízii (Slovania, Inšpektor Max).
Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala poviedku Dominiky Madro Svätyňa, ktorá sa neskôr autorke stala námetom na román Svätyne.

Počet diel: 1