A B C F G H J K L M N O P R S T U V
Dramatizované čítania s najlepšími herečkami a hercami Slovenska.

Matej Landl

Matej Landl pre projekt Audiopoviedky.sk načítal dve krátke prózy, ktoré boli ocenené v literárnej súťaži Poviedka - Radka Komžíková: Rodostrom (prémia v roku 2016) a Jakub Spevák: Trombus (prémia 2019).

Počet diel: 2

Lenka Libjaková

Nicol Hochholczerová získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka 2019. Audiopoviedku Soul kitchen v tom istom roku načítala Lenka Libjaková.
V roku 2020 načítala prémiou ocenenú poviedku Dominiky Moravčíkovej Kríženie hliny z roku 2018.

Počet diel: 2