_ A B C D F G H J K L M N O P R S T U V W Z
Predstavujeme tvorbu súčasných slovenských autorov a autoriek

A. P. Zacharová

A. P. Zacharová získala prémiu v literárnej súťaži poviedka dvakrát - v roku 2020 za krátku prózu Slovo na P, slovo na S. (načítal Juraj Kemka) a v roku 2023 s poviedkou Tako Tsubo (načítala Zdenka Kvasková).

A. P. Zacharová (1998) – učiteľka a celoživotná melancholička, narodená 21. júla, rovnako ako Hemingway. Postojačky však nepíše, minimálne to ešte neskúšala. Účastník i rôznych iných slovenských literárnych súťaží (Mladá slovenská poviedka, Jašíkove Kysuce), keď stíha, píše svoju debutovú knihu, keď nepíše, číta, keď nečíta, pravdepodobne dospáva spánkový deficit.

Počet diel: 2

Jakub Zaťovič

Jakub Zaťovič (1987) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka v roku 2017 s krátkou prózou "Poviedka o psoch". Audiopoviedku v roku 2019 načítal Přemysl Boublík.

Počet diel: 1

Štefan Ziegler

V aktuálnom ročníku súťaže Poviedka 2020 získal prémiu za krátku prózu Muchov popolník 74-ročný debutant Štefan Ziegler. Audiopoviedku načítal František Kovár.

Počet diel: 2

Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová (*1976) je trojnásobnou finalistkou literárnej súťaže Poviedka. Prémiou v roku 2005 ocený Celkom obyčajný prípad načítala Kristína Tormová a poviedku Dní matiek z roku 2020 číta Lucia Hurajová.

Počet diel: 3