_ A B C D F G H J K L M N O P R S T U V W Z
Predstavujeme tvorbu súčasných slovenských autorov a autoriek

Terézia Fabianová

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Nedeľný obed získala Terézia Fabianová (1993), audiopoviedku načítala Mirka Frankovská.

Počet diel: 1

Kveta Fajčíková

Kveta Fajčíková získala v doku 2000 ocenenie v literárnej súťaži Poviedka s krátkou prózou Posledná bosorka. V roku 2020 ju načítala Michaela Fech.

Počet diel: 1

Zuza Ferenczová

Zuza Ferenczová (*1977) vyštudovala divadelú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. Spolu s Antonom Medowitsom je autorkou divadelných hier Rečičky a Solitaire.sk, ďalej napísala hry Babyboom a Problém / Vyskočiť z kože.

V literárnej súťaži Poviedka získala druhé miesto v roku 2005 za text "Náhodný telefonát o druhej po polnoci vo vzťahu Karola a Zuzy", ktorý ako audio-poviedku načítali Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta.

Počet diel: 1

Mária Figurová

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Rok života vločky získala Mária Figurová (1989), audiopoviedku načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 1

Kornel Földvári

Kornel Földvári (1932 – 2015) bol významný literárny kritik a teoretik humoru. Písal aj krátke prózy, ktoré nazýval "Príbehy z naftalínu". Pripravujeme seriál jeho krátkych próz, humoresiek a literárnych miniatúr, ktoré vyšli v 7. zväzku jeho súborného diela HUMORESKY.

Počet diel: 8

Ľubomír Foltán

Ľubomír Foltán (*1948) uspel s poviedkou Taký pekný deň v literárnej súťaži Poviedka 2001. Audiopoviedku načítal Ady Hajdu.

Počet diel: 1