_ A B C D F G H J K L M N O P R S T U V W Z
Predstavujeme tvorbu súčasných slovenských autorov a autoriek

Peter Getlík

Peter Getlík získal prémiu Poviedka 2019 za text Nelipnú. Audiopoviedku načítal Andrej Remeník.

Počet diel: 1

Ivana Gibová

Počet diel: 1

Jozef Girovský

Jozef Girovský (*1967) získal s krátkou prózou Zmok hlavnú cenu v literárnej súťaži Poviedka 2003.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Ján Mistrík.

Počet diel: 1

Marek Grajciar

Marek Grajciar (*1983) zvíťazil v literárnej súťaži Poviedka 2013 s poviedkou Nevyhnutnosť možnosti (načítal Samo Hošek) a v roku 2022 získal prémiu za krátku prózu Prasa nad priepasťou (načítal Matej Landl).

Počet diel: 2