A B C D F G H J K L M O P R S T V Z
Predstavujeme tvorbu súčasných slovenských autorov a autoriek

Michal Habaj

Michal Habaj (*1974) bol trikrát ocenenený v literárnej súťaži Poviedka. Za psychedelickú prózu Bratislavská schíza získal v roku 2001 prémiu.

Audio-poviedku načítal v roku 2019 Jakub Ursiny.

Počet diel: 1

Peter Hoferica

Do aktuálneho ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2020 sa prihlásilo 302 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 9 ocenených, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.

Zvíťazila poviedka O nich, ktorú napísal Peter Hoferica, audiopoviedku načítal Robert Roth.

Počet diel: 2

Braňo Hochel

***

Braňo Hochel (22. 6. 1951 - 11. 4. 2015) zvíťazil v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 s poviedkou Záhradník.
Audio-poviedku v roku 2018 načítal Richard Stanke.

Počet diel: 1

Igor Hochel

Básnik a literárny kritik Igor Hochel (*1953) uspel aj so svojím prozaickým textom v 1. ročníku literárnej súťaže Poviedka v roku 1996. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Dado Nagy.

Počet diel: 1

Nicol Hochholczerová

Nicol Hochholczerová získala dvakrát prémiu v literárnej súťaži Poviedka – v rokoch 2016 (Živá voda) a 2019 (Soul Kitchen).
Audiopoviedky načítala Lenka Libjaková.

Počet diel: 2

Tomáš Horváth

Tomáš Horváth (*1971) získal prvom ročníku súťaže Poviedka 1996 prémiu za text GAHJHEKJEKLDKLE.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Emil Horváth.

Počet diel: 1

Barbora Hrínová

Barbora Hrínová získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka trikrát. Ocenenú poviedku z roku 2017 načítala Sarah Arató.

Počet diel: 1