_ A B C D F G H J K L M N O P R S T U V W Z
Predstavujeme tvorbu súčasných slovenských autorov a autoriek

Michal Habaj

Michal Habaj (*1974) bol trikrát ocenenený v literárnej súťaži Poviedka. Za psychedelickú prózu Bratislavská schíza získal v roku 2001 prémiu.

Audio-poviedku načítal v roku 2019 Jakub Ursiny.

Počet diel: 1

Dorota Hinštová

Do 26. ročníka literárnej súťaže POVIEDKA 2022 sa prihlásilo 367 súťažiacich, spomedzi nich porota vybrala 10 ocenených poviedok, ktoré predstavujeme v seriáli audiopoviedok.
Prémiu za poviedku Otec z mäsa a rodina z kostí získala Dorota Hinštová (2002), audiopoviedku načítal Ľubo Bukový..

Počet diel: 1

Peter Hoferica

Peter Hoferica (1997) zvíťazil v 24. ročníku literárnej súťaže POVIEDKA 2020 s krátkou prózou O nich (audiopoviedku načítal Robert Roth) a o dva roky neskôr získal prémiu za poviedku Úzkosť lesnej zveri (načítal Juraj Kemka).

Počet diel: 3

Braňo Hochel

***

Braňo Hochel (22. 6. 1951 - 11. 4. 2015) zvíťazil v prvom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1996 s poviedkou Záhradník.
Audio-poviedku v roku 2018 načítal Richard Stanke.

Počet diel: 1

Igor Hochel

Básnik a literárny kritik Igor Hochel (*1953) uspel aj so svojím prozaickým textom v 1. ročníku literárnej súťaže Poviedka v roku 1996. Audiopoviedku v roku 2020 načítal Dado Nagy.

Počet diel: 1

Nicol Hochholczerová

Nicol Hochholczerová (1999) pochádza z Rimavskej Soboty, je absolventkou katedry grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde aj aktuálne pôsobí na magisterskom štúdiu. Novela „Táto izba sa nedá zjesť“ je jej knižným debutom, za ktorý bola nominovaná na cenu Anasoft Litera medzi 5 najlepších kníh Slovenska. Jej kniha už vyšla po česky, maďarsky, srbsky, poľsky, bulharsky a ukrajinsky, pracuje sa na prekladoch do nemčiny, macedónčiny a angličtiny. Celovečerný film pripravuje mladá režisérka Barbora Berezňáková. Doteraz boli uvedené tri dramatizácie tohto diela – v Mestskom divadle Žilina, v českom Divadle Kam jdeš? a divadelná hra študentov herectva VŠMU v Bratislave. Autorka za svoju tvorbu získala Cenu Nadácie Tatra Banky pre umenie v kategórii Mladý tvorca.
Nicol Hochholczerová získala dvakrát prémiu v literárnej súťaži Poviedka – v rokoch 2016 (Živá voda) a 2019 (Soul Kitchen). Knihu Táto izba sa nedá zjesť vydala v roku 2021. Všetky tri diela pre projekt Audiopoviedky.sk načítala Lenka Libjaková.

Počet diel: 3

Karol D. Horváth

Karol D. Horváth (*1961) získal v literárnej súťaži Poviedka 2004 najvyššie ocenenie za krátku prózu Absolútny sluch. Audio-poviedku načítal Dušan Jamrich. Na základe úspechu tejto poviedky debutoval knižne a v priebehu troch rokov vydal tri knihy, Všetkých 33 poviedok vyšli v roku 2021 pod názvom 33x Karol D. Horváth.
Pripravujeme na pokračovanie seriál najlepších audiopoviedok z jeho tvorby.

Počet diel: 6

Tomáš Horváth

Tomáš Horváth (*1971) získal prvom ročníku súťaže Poviedka 1996 prémiu za text GAHJHEKJEKLDKLE.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Emil Horváth.

Počet diel: 1

Barbora Hrínová

Barbora Hrínová získala prémiu v literárnej súťaži Poviedka trikrát. Ocenenú poviedku z roku 2017 načítala Sarah Arató.

Počet diel: 1

Michal Hvorecký

Vôbec prvá publikovaná poviedka Michala Hvoreckého - získala prémiu v prvom ročníku súťaže POVIEDKA 1996 - má názov "Slizký mäsožravý mutant zo zamorenej planéty B2.44M, ktorý sa rýchlosťou svetla rúti na citadelu Vládcu hviezd a chce ju zničiť laserkinetickým delom" a môžete si ju vypočuť v interpretácii Richarda Stankeho.

Počet diel: 1