Simona Kollárová

Simona Kollárová pre projekt Audiopoviedky.sk načítala dve krátke prózy, ktoré získali prémie v súťaži Poviedka - Daša Krištofovičová za prózu Veľká kniha debilov z roku 2020 a Radka Komžíková za Pomaranče v 2016.

Počet diel: 2

Radka Komžíková

Pomaranče

Daša Krištofovičová

Veľká kniha debilov