Dušan Cinkota

S krátkou prózou Špagáti uspel Fero Vašš v literárnej súťaži Poviedka 2012. V roku 2020 ju načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 2

Dušan Mitana

Nočné správy

Fero Vašš

Špagáti