Dušan Cinkota

S krátkou prózou Špagáti uspel Fero Vašš v literárnej súťaži Poviedka 2012. V roku 2020 ju načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 4

Agda Bavi Pain

Lukulské chody

Mária Figurová

Rok života vločky

Číta Dušan Cinkota

Seriál Poviedka 2022

Dušan Mitana

Nočné správy

Fero Vašš

Špagáti