Dušan Cinkota

S krátkou prózou Špagáti uspel Fero Vašš v literárnej súťaži Poviedka 2012. V roku 2020 ju načítal Dušan Cinkota.

Počet diel: 2

Dušan Mitana

Nočné správy

Číta Dušan Cinkota

Seriál Dušan MITANA - Nočné správy

Fero Vašš

Špagáti

Číta Dušan Cinkota

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020