Szidi Tobias

Členka divadelného súboru Astorka-Korzo ´90 Szidi Tobias pre seriál Best of Poviedka načítala krátku prózu Márie Modrovich DOM, ktorá ziskala prémiu v tejto súťaži v roku 2010.

Počet diel: 1

Mária Modrovich

Dom

Číta Szidi Tobias

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020