Milo Kráľ

Ivana Csalová získala prémiu za prózu Anatómia zvuku v literárnej súťaži POVIEDKA 2019. Audiopoviedku načítal Milo Kráľ.

Počet diel: 2

Dušan Mitana

V električke

Číta Milo Kráľ

Seriál Dušan MITANA - Psie dni

Ivana Csalová

Anatómia zvuku

Číta Milo Kráľ

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020