Lenka Libjaková

Lenka Libjaková je herečkou Divadla Stoka a DPM. Načítala audiopoviedky Nicol Hochholczerovej a Dominiky Moravčíkovej.

Počet diel: 3

Nicol Hochholczerová

Živá voda

Dominika Moravčíková

Kríženie hliny

Nicol Hochholczerová

Soul kitchen