Kamila Magálová

Peter Pavlac získal prémiu v terárnej súťaži Poviedka 1996 s prózou Stručná správa o neobyčajnom prípade Alžbety CH.

Číta Kamila Magálová, herečka Slovenského národného divadla.

Počet diel: 1

Peter Pavlac

Stručná správa o neobyčajnom prípade Alžbety CH.