Henrieta Mičkovicová

Henrieta Mičkovicová načítala pre Audiopoviedky.sk dve krátke prózy, ktoré získali ocenenie v literárnej súťaži Poviedka - od Zuzy Ferenczovej (druhý hlas Alexander Bárta) a Zuzany Šmatlákovej.

Počet diel: 2

Lampyris noctiluca

Zuzana Šmatláková

Henrieta Mičkovicová

100 x Best of POVIEDKA 1996-2019

Náhodný telefonát o druhej po polnoci vo vzťahu Karola a Zuzy

Zuza Ferenczová

Alexander Bárta, Henrieta Mičkovicová

100 x Best of POVIEDKA 1996-2019