Henrieta Mičkovicová

Divadelná a televízna herečka Henrieta Mičkovicová načítala pre Audiopoviedky.sk tri krátke prózy, ktoré získali ocenenie v literárnej súťaži Poviedka - od Zuzy Ferenczovej (druhý hlas Alexander Bárta) a dve od Zuzany Šmatlákovej.

Počet diel: 3

Zuza Ferenczová

Náhodný telefonát o druhej po polnoci vo vzťahu Karola a Zuzy

Zuzana Šmatláková

Tabu

Zuzana Šmatláková

Lampyris noctiluca