Anna Šišková

Monika Kompaníková (*1979) získala s krátkou prózou Slávko ocenenie v literárnej súťaži Poviedka 2003.

Audio-poviedku v roku 2019 načítala Anna Šišková, herečka Divadla Astorka Korzo.

Počet diel: 1

Monika Kompaníková

Slávko