Alfréd Swan

Alfréd Swan načítal dve audiopoviedky, ktoré boli ocenené v literárnej súťaži Poviedka. Krátka próza Jána Masára "Scalea" zvíťazila v roku 2009 a poviedka Juraja Štubnera "Veď ma" získala 2. miesto v roku 2011.

Počet diel: 2

Ján Masár

Scalea

Číta Alfréd Swan

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020

Juraj Štubner

Veď ma

Číta Alfréd Swan

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020