Alfréd Swan

Alfréd Swan načítal dve audiopoviedky, ktoré boli ocenené v literárnej súťaži Poviedka. Krátka próza Jána Masára "Scalea" zvíťazila v roku 2009 a poviedka Juraja Štubnera "Veď ma" získala 2. miesto v roku 2011.

Počet diel: 2

Scalea

Ján Masár

Alfréd Swan

100 x Best of POVIEDKA 1996-2019

Veď ma

Juraj Štubner

Alfréd Swan

100 x Best of POVIEDKA 1996-2019