Samo Hošek

Marek Grajciar (*1983) zvíťazil v roku 2013 s poviedkou Nevyhnutnosť možnosti.

Audio-poviedku v roku 2019 načítal Samo Hošek.

Počet diel: 1

Marek Grajciar

Nevyhnutnosť možnosti