Peter Šimun

Viťo Staviarsky (*1960) získal s poviedkou Laborant prémiu v roku 2001.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Peter Šimun.

Počet diel: 1

Víťo Staviarsky

Laborant

Číta Peter Šimun

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020