Ján Mistrík

Jozef Girovský (*1967) získal s krátkou prózou Zmok hlavnú cenu v literárnej súťaži Poviedka 2003.

Audio-poviedku v roku 2018 načítal Ján Mistrík.

Počet diel: 1

Jozef Girovský

Zmok

Číta Ján Mistrík

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020