Jana Kvantiková

Jana Kvantiková je divadelná herečka (Nová scéna), účinkovala aj vo filmoch (Šarlatán, Fašiangy) a televízii (Slovania, Inšpektor Max).
Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala poviedku Anny Valentovej a Dominiky Madro.

Počet diel: 2

Anna Valentová

O mŕtvych len takto

Dominika Madro

Svätyňa