Jana Kvantiková

Jana Kvantiková je divadelná herečka (Nová scéna), účinkovala aj vo filmoch (Šarlatán, Fašiangy) a televízii (Slovania, Inšpektor Max).
Pre projekt Audiopoviedky.sk načítala poviedku Dominiky Madro Svätyňa, ktorá sa neskôr autorke stala námetom na román Svätyne.

Počet diel: 1

Dominika Madro

Svätyňa