Juraj Hrčka

Balla (*1967) s krátkou prózou "Koniec leta. Deratizácia" zvíťazil v druhom ročníku literárnej súťaže Poviedka 1997 a v roku 2004 získal prémiu za text "Rodina". Obe audio-poviedky načítal Juraj Hrčka.

Počet diel: 2

Balla

Rodina

Číta Juraj Hrčka

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020

Balla

Koniec leta. Deratizácia

Číta Juraj Hrčka

Seriál Best of POVIEDKA 1996-2020