František Kovár

František Kovár je hercom Slovenského národného divadla a pre projekt Audiopoviedky.sk načítal krátke prózy Dušana Mitanu, Dominiky Moravčíkovej a Daniely Kapitáňovej.

Počet diel: 6

Dušan Mitana

Predslov alebo O ovciach a vlkoch

Štefan Ziegler

Muchov popolník

Dušan Mitana

O krk

Dominika Moravčíková

Teplokrvný druh

Daniela Kapitáňová

1920 - 1996