Mastný muž

Antológia 11 poviedok od 11 významných slovenských spisovateľov sa volá Mastný muž. Všetky texty sa volajú rovnako – Mastný muž – odlišujú iba podtitulom a unikátnym poňatím témy.
Poznáme síce mená tvorcov, ale autorstvo nie je pripísané k jednotlivým poviedkam, takže čitateľ môže iba tipovať, kto ktorú poviedku napísal – Balla, Darovec, Erdélyi, Gibová, Hochholczerová, Janáč, Medeši, Micenková, Pupala, Štefánik, alebo Vadas?
A poznáme aj mená interpretov, ale poslucháč môže iba tipovať, kto ktorú audiopoviedku načítal – Hrčka, Hurajová, Kemka, Kovalčiková, Kvaskova, Libjaková, Mičkovicová, Rakovská, Roth, Rybárik, Sklár, Šalacha, alebo Tormová?

Počet diel: 6

Mastný muž

Konečne nájde telo

Mastný muž

Vyvalený jazyk

Mastný muž

Magnetka

Mastný muž

Zánik Mestečka G.

Mastný muž

Spoločný problém

Mastný muž

Úvod